Uutiset

Kuljetuskalusto

Kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassaksi 28 tonnia

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan asetusmuutosta, jolla kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa nostettaisiin pysyvästi 28 tonniin rekisteröintivuodesta riippumatta.

Nykyisissä säännöksissä uusien, 1.11.2013 jälkeen rekisteröityjen kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa on 26 tonnia. Tätä vanhemmilla autoilla maksimi on 28 tonnia kevääseen 2018 saakka, jolloin viiden vuoden siirtymäaika päättyy.

Säädösmuutoksen seurauksena suuri osa näistä autoista voisi säilyä enimmäismassaltaan 28 tonnin painoisina myös siirtymäajan päätyttyä. Lisäksi suuri osa lokakuun 2013 jälkeen käyttöönotetuista kolmiakselisista autoista olisi mahdollista muutoskatsastaa 28 tonnin massalle.

Lisäksi selvitetään, voitaisiinko kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurinta sallittua massaa korottaa nykyisestä 48 tonnista 52 tonniin.

Lue seuraavaksi