Uutiset

Autot

Assistance Finland uuteen kotiin

Vuonna 1961 perustettu SOS International vastaa ympäri vuorokauden päivystävässä häly­tyskeskuksessa pohjoismaisten vakuutus­yhtiöiden, kansainvälisten hälytyskeskusten ja autonvalmistajien asiakkaiden puheluihin ja muihin yhteydenottoihin. Tämän jälkeen SOS International huolehtii siitä, että asiakas saa kokonaisvaltaisen avun paikalle mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti sopimusehtojen puitteissa. Myös Assistance Finland Oy toimii yhteistyössä vakuutusyhtiöiden ja muiden hi­naus- ja tiepalveluja tarvitsevien yritysten kanssa tarjoten kuluttajille mahdollisuuden tilata hi­naus- ja tiepalveluja myös suoraan valtakunnallisesta palvelunumerosta. Koko maan kattavaan hinausyritysten verkostoon kuuluu lähes 50 paikallisesti toimivaa yritystä.

”Yhdistyminen on vastaus asiakkaidemme vaatimuksiin ja markkinoilla nähtävissä olevaan kehitykseen”, toteaa SOS International Oy:n toimitusjohtaja Anders Söderberg, jonka mukaan pohjoismaiset ja kansainväliset asiakkaat toivovat joustavia, kaikki Pohjoismaat kattavia ratkaisuja.

Yhdistyminen vahvistaa SOS Internationalin asemaa ja läsnä­oloa Suomen markkinoilla terävöittäen samalla kilpailua. Lisäksi se tarjoaa Assistance Finlandin paikallisille hinausyrityksille varmemman reitin hinaus- ja tiepalveluiden kasvaville kansainvälisille markkinoille. Tämän vahvistaa myös Suomen Hinausyrittä­-jät ry:n puheenjohtaja Sten-Eric
Sjöberg, joka on myös Hinaus Sjöberg Oy:n toimitusjohtaja. Sjöbergin mukaan on selvää, että kahden hätäpalveluyrityksen yhdistyminen tuo mukanaan monia etuja.

”Välitön hyöty on päällekkäisten toimintojen karsiminen”, sanoo Sjöberg jatkaen: ”Fuusio saa aikaan markkinoiden kustannustehokkaimman ja eniten lisäarvoa tuottavan yhteisen palvelukokonaisuuden. Asiakastutkimuksessa on todettu yksiselitteinen toive siitä, että yksi palveluntarjoaja voisi tarjota kattavia kokonaisratkaisuja. Tätä toivetta on kuunneltu ja asiakkaat saavat nyt palvelun haluamallaan tavalla”, sanoo Sten-Eric Sjöberg lopuksi.

Lue seuraavaksi