Uutiset

Autot

Alkusammutus ratkaisee linja-autopalossa – sammutusjärjestelmä auttaisi moottoritilassa

Onnistuneella alkusammutuksella onkin ratkaiseva merkitys linja-autoissa syttyneiden palojen rajaamisessa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tuoreesta tutkimuksesta selviää, että vuosina 2010–2011 alkusammutus tehosi noin kolmeen neljäsosaan linja-autojen tulipaloista. Tutkimuksessa analysoitiin kaikki vuosien 2010 ja 2011 aikana tapahtuneet linja-autopalot.

Ammattitaitoisen, alkusammutus- ja evakuointikoulutuksen saaneen henkilökunnan lisäksi merkittävä paloturvallisuustekijä linja-autopaloissa on moottoritilan automaattinen sammutusjärjestelmä, joka ei ole vielä yleistynyt Suomessa toivotulla tavalla. Trafin asiantuntijoiden mukaan menneen toukokuun paloissa automaattinen sammutusjärjestelmä olisi todennäköisesti estänyt suurempien vahinkojen syntymisen. Useimmat vuoden 2011 linja-autopaloista syttyivät linja-auton moottoritilassa ajoneuvon takaosassa, minkä vuoksi Trafin tutkimuksessa suositellaankin moottoritilan varustamista automaattisilla sammutusjärjestelmillä. Kuljettajien alkusammutustoimista huolimatta palo ehti monesti levitä moottoritilasta muualle auton rakenteisiin. Erittäin huolestuttava tutkimuksesta selviävä tieto on käsisammuttimen puuttuminen kokonaan monesta linja-autosta.

Tutkimuksen mukaan linja-autopalojen määrä on lisääntynyt pikkuhiljaa ja nykyisin linja-autopaloja syttyy keskimäärin kerran tai kahdesti viikossa. Henkilökunnan alkusammutus- ja evakuointitaitojen lisäksi ennakoiva huolto ja säännöllinen korjaustoiminta yhdessä automaattisten sammutusjärjestelmien kanssa ovat erittäin tärkeitä seikkoja linja-autopalojen ennaltaehkäisyssä.

Tutkimuksessa analysoitiin kaikki 69 viime vuonna pelastuslaitoksen ja tutkimusryhmän tietoon tullutta linja-autopaloa ja tuloksia verrattiin vuoden 2010 tietoihin. Vuonna 2011 linja-autopalojen yhteydessä loukkaantui neljä henkilöä. Myös materiaalivahingot lisääntyivät edellisestä vuodesta, kun syttymistilastaan levinneiden palojen osuus kasvoi yli neljännekseen kaikista paloista.

Vuonna 2011 sähkölaitevika aiheutti 17 tulipaloa, jarrujen ja laakerien ylikuumenemisen aiheuttaessa 9 paloa. Lisälämmitintilassa syttyi 4 linja-autopaloa ja öljyvuodoista syntyi 4 paloa. Monen moottoritilapalon syttymissyy jäi ajoneuvon täydellisen tuhoutumisen vuoksi selvittämättä.

Lue seuraavaksi