Uutiset

Uutiset

Tornionjoen ratasiltaa parannetaan

Tornionjoen ratasiltaa parannetaan

Tornionjoen ratasillalla on tehty sillan avartamiseen liittyviä rakennustöitä keväästä alkaen. Töitä tehdään koko sillalla Torniosta Haaparannan puolelle saakka, ja avartamistyöt valmistuvat syksyllä 2024. Ratasillalla ja yleisesti rautatiellä liikkuminen on ulkopuolisilta kiellettyä ja urakan aikana Tornionjoen ratasilta on työmaa-aluetta. Urakka kuuluu Väyläviraston Laurila–Tornio–Haaparanta-rataosan sähköistämishankkeeseen.

Tornionjoen ratasillan urakassa sillan nykyinen teräsristikko avarretaan. Avartamistöillä lisätään ratasillan korkeutta, jotta myöhemmin hankkeella tehtävät sähköistysurakan muutostyöt ovat mahdollisia. Urakan ensimmäisiä valmistelevia töitä on aloitettu jo maaliskuun loppupuolella, ja rakentamistyöt valtakunnan rajan ylittävällä ratasillalla kestävät syksyyn 2024 saakka. Urakan toteuttaa Kreate oy.

Työt sillalla käynnistyivät maaliskuun lopussa telinetöillä. Kesän aikana sillan teräsrakenteita suihkupuhdistetaan, mikä aiheuttaa lähialueelle jonkin verran meluhaittaa. Urakassa ratasilta uusintamaalataan Suomen puolelta ja Ruotsin puolelta silta paikkamaalataan.

”Hankkeella avarretaan koko silta Torniosta Haaparannalle saakka eli urakka-alue ulottuu myös Ruotsin puolelle. Urakan kustannukset on jaettu yhdessä Ruotsin Liikenneviraston eli Trafikverketin kanssa, joka rahoittaa Ruotsin puoleisten töiden osuuden urakasta”, hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta kertoo.

Urakan aikana Tornionjoen ratasilta on työmaa-aluetta, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Ratasillalla ja yleisesti rautatiellä asiattomasti oleskelu on kiellettyä.

Hankkeella on käynnissä myös muita urakoita. Keminmaan Laurilan ja Haaparannan välisen rataosan sähköistysurakka etenee Tornionjoen ratasillalle myöhemmin loppuvuodesta, kun sillan avartamisurakka on valmistunut. Kuluvan vuoden 2024 aikana töitä tehdään myös Tornion ja Haaparannan ratapihoilla.

Seuraa hanketta: https://vayla.fi/laurila-tornio-haaparanta

Lue seuraavaksi