Uutiset

Työkoneet

Vety raskaan lentoasemakaluston käyttövoimana

Lentoasemayhtiö Finavia on mukana Itämeren alueen lentoasemien HyAirport-vetyhankkeessa. Finavia haluaa tutkia ja edistää vedyn käyttöä lentoasemillaan sekä kehittää vedyn hyödyntämiseen tarvittavaa logistiikkaa. HyAirport-hankkeen tavoitteena on edistää fossiilitonta lentoliikennettä Itämeren alueella, ja sille on myönnetty neljän miljoonan euron EU-rahoitus.

”Vety on potentiaalinen energianlähde lentoaseman raskaassa kalustossa sekä tulevaisuudessa lyhyen matkan lennoilla. Olemme innoissamme vauhdittamassa vedyn tuomia mahdollisuuksia lentoliikenteessä”, Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen sanoo.

Kansainvälisen vetyhankkeen tavoitteena on vedyn toimitusketjun kehittäminen tuotannosta lentoaseman kaluston ja ilma-alusten tankkaukseen sekä testaustoimintoihin.

”Hankkeessa Finavia johtaa vedyn testaamista lentoaseman talvikunnossapitokaluston käytössä. Tulemme vaihtamaan lumenpoistoon käyttävän harjapuhallinkoneen moottorin vihreää vetyä ja uusiutuvaa dieseliä polttavaksi mäntämoottoriksi. Vedyn varastointi ja toimittaminen lentokentän kalustoon antaa meille arvokasta kokemusta myös vetykäyttöisten ilma-alusten tulevaisuutta varten.”

Finavialla on pelkästään Helsinki-Vantaallanoin 20 lumenpoistokonetta, jotka voisivat jatkossa toimia vetyvoimaisesti. Hankkeessa lentoasemalle tuodaan kaasumaista vetyä energianlähteeksi kunnossapitokalustolle, jota ei voida sähköistää sen valtavan tehontarpeen vuoksi.

”Raskaan lentokenttäkaluston lisäksi selvitämme hankkeessa vetyvoimaisten ilma-alusten ja niiden tankkauksen asettamia vaatimuksia lentoaseman infrastruktuurille”, jatkaa Viinikainen.

Merkittävä askel kohti fossiilitonta lentoliikennettä

Vetyhanketta varten EU:n Interreg Baltic Sea Region Program -rahoitusohjelma on myöntänyt neljän miljoonan euron rahoituksen lentoasemakonsortiolle, johon Finavia ja hankkeen kumppanit kuuluvat. Kansainvälistä yhteistyötä suunnitellaan kolmeksi vuodeksi, mikä on tärkeä askel kohti fossiilitonta lentoliikennettä Itämeren alueella.

”Finavian tavoitteena on vähentää omasta toiminnastaan syntyvät hiilipäästöt nettonollatasolle vuoteen 2025 mennessä. Taso saavutetaan Helsinki-Vantaalla jo ensi vuonna. Tulevaisuudessa vetytoiminen lentoasemakalusto tarjoaa lisäratkaisuja hiilipäästöjen poistamiselle”, lopettaa Viinikainen.

Hampurin lentoaseman johtama HyAirport-hanke käynnistyy marraskuussa 2023. Finavian lisäksi mukana ovat useat Itämeren alueen lentoasematoimijat kuten Swedavia, Liettuan lentoasemat, Riian lentoasema ja Tallinnan lentoasema. Suomessa hankkeeseen osallistuu myös tutkimuslaitoksia ja yliopistoja sekä lentoasemakaluston valmistajia ja viranomaisia.Lue seuraavaksi