Uutiset

Työkoneet

UPM:n biodieseljalostamolle rahoitus

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja UPM-Kymmene Oyj ovat allekirjoittaneet 50 miljoonan euron lainasopimuksen maailman ensimmäisen puusta uusiutuvaa dieseliä valmistavan teollisen biojalostamon rakentamiseksi Lappeenrantaan

Tällä seitsemän vuoden lainalla rahoitetaan UPM-Kymmenen biojalostamon rakentaminen. Jalostamossa tuotetaan biopolttoaineita raakamäntyöljystä, jota saadaan kemiallisen sellutuotannon tähteenä. UPM-Kymmene saa suunnitelmien mukaan suuren osan raaka-aineesta omista sellutehtaistaan Suomessa. Uuden jalostamon, joka rakennetaan UPM:n Kaukaan tehtaiden viereen, rakennustyöt aloitettiin kesällä 2012. Jalostamo valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2014.

Biojalostamo tuottaa vuodessa noin 100 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä liikennekäyttöön. UPM:n edistyksellisten biopolttoaineiden odotetaan leikkaavan liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä enimmillään jopa 80 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Lue seuraavaksi