Uutiset

Työkoneet

Lännen uudet sovellukset

Lännen malliston 8600 ja 8800 ovat molemmat moottoriltaan ja työhydrauliikaltaan riittävän tehokkaita monipuoliseen työhön. Runko-ohjaus ja iso maavara mahdollistavat liik­kuvuuden kaikenlaisessa maastossa. Hyvä liikkuvuus käsittää myös siirtonopeuden, molemmat mallit
kulkevat 45 km/h alustoja rikkomatta.

Lännen linjarakennuskoneet ovat yleinen näky sähkölinjojen rakennus- ja korjaustyömailla. Tätä segmenttiä kehitetään voimakkaasti edelleen. Viime kesän myrskyjen vauhdittamana maakaapelointi yleistyy. Lännen linjarakennuskone varustettuna uudenaikaisella maakaapelointiauralla on tehokas ja nopea yhdistelmä. Koneen etuja ovat mm. suuri vetovoima ja hyvä liikkuvuus. Puomiston offset-toiminta mahdollistaa koneen ajamisen liikenneväylällä aurauksen aikana, eikä tela­koneelle tyypillistä asfaltin tai piennarnurmen rikkoontumista ilmaannu. Liikkumiset työkohteesta toiseen sujuvat nopeasti ilman lavetti- yms. siirtoja.

Metkossa esiteltiin uusi Lännen Forest -versio. Valtiovallan positiivinen suhtautuminen energiapuunkeräykseen on innostanut alan yrittäjiä uusinvestointeihin. Hollola­laiselle Veljekset Porrille luovutettiin Metko 2010 -näyttelyssä Lännen 8800G Forest. Tuote on alan osaa­jien kanssa yhteistyössä toteuttama harvesteri-, kuormaus- ja siirtokone. Lännen tuotteet ovat tosin olleet metsäkäytössä jo aiemminkin, joten asia ja ratkaisut eivät ole täysin uusia. Lännellä on vuosituhannen vaihteen alussa tehty muutamia kymmeniä koneita metsävarustuksella aina harvesterikäyttöä myöten. Peruskone, moottori ja ajo- ja työhydrauliikka ovat Lännen Tractors Oy:n tuotteita, samoin ohjaamo ja hallintalaitteet. Harvesterikäytön erikoisosaaminen, puomin ja kaatopään asennus sekä mittalaitteiden ja peruskoneen hydraulisen ja sähköisen hallinnan yhdistäminen on tehty Nisula Forestin toimesta. Yksikköön kuuluu lisäksi Nisula Forestin yhdistelmäkoura 400C, Powerforestin Cranab FC80 Combi -puomisto ja Uusimäen Konepajan Jake 800 -tilttikiinnike Cranabia varten. Tuotteen lanseeraamisesta markkinoille tullaan tekemään päätös lähitulevaisuudessa.

Myös rataverkoston rakentaminen ja korjaaminen ovat Lännen tuotekehityksen painopisteitä. Rataverkon ylläpitäjät ovat huomanneet Lännen koneen tuovan heille etuja, joita perinteiset ratakoneet eivät pysty tarjoamaan. Kone voidaan varustaa kahdella eri työlaitteella. Nämä toimivat itsenäisesti, ja esim. etu­päässä voi olla harjakone ja takana tehokas lumilinko. Koneeseen voidaan asentaa myös henkilönostin johtimien korjaamista varten. Lännen ratakone pääsee hyvän maa­varan ja tehokkaan voimansiirron avustamana radan päälle myös ilman tasokäytävää, joten äkilliset radan kor­jaus- ja raivaustyöt päästään aloittamaan välittömästi. Lännen Tractors luovutti ratapyörillä varustetun ns. terminaalihuoltokoneen Haminan Satama Oy:lle alkukesästä. Kone tulee hoitamaan koko satama-alueen huoltotöitä myös kiskojen päällä kulkien.

Kalliorakentaminen ja etenkin tunneleiden rusnaustyöt ovat hyvin tehtävissä Lännen koneilla. Koneiden hyvä vetovoima mahdollistaa niiden nopeat siirtymiset työkohteista toiseen myös jyrkissä nousuissa ja laskuissa. Koneen takakaivulaite on varustettavissa hydraulisella isku­vasaralla tai mekaanisella rusnaustyökalulla. Tunnelin katosta ja seinämistä irtoavat kivet voidaan kuormata poisvietäväksi samalla koneella välittömästi työn jälkeen, joten kalliita ja aikaa vieviä kuormauskoneiden siirtoja ei tarvitse tehdä. Rus­naustyössä kuljettajan turvallisuus on aina ensisijalla. Työ vaatii tekijältään herkeämätöntä tarkkaavaisuutta, ja koneiden turvallisuutta edistävät FOB-suojaukset on määritelty hyvin tarkkaan. Lännen koneissa on myös ominaisuuksia, joita vain harva kone- ja laitetoimittaja pystyy tarjoamaan. Koneet ovat saatavilla täysin radio-ohjattuina, joten kuljettaja voi sortumavaaran uhatessa tulla pois koneen ohjaamosta ja hoitaa ohjauksen turvallisesti riittävän kaukana työpisteestä. Näkyvyyttä työkohteeseen voidaan parantaa kameroiden ja LCD-näyttöjen avulla. Piristyvä kaivosteollisuus tuo myös Lännen Tractors Oy:lle uusia näkymiä. Inno­vatiivisia tuotesovelluksia on kehitteillä myös tälle sektorille. 

 

Lännen Tractors on myös mukana Finn Materia 2010 kaivosmessuilla osastolla D138
 

Lue seuraavaksi