Uutiset

Työkoneet

KoneAgrian omaehtoinen koronapassi sai kannatusta

KoneAgriassa 14. – 16.10.2021 Tampereella panostetaan terveysturvallisuuteen yhdessä näytteilleasettajien ja kävijöiden kanssa. KoneAgrian omaehtoinen koronapassi messuvierailulle otettiin erittäin hyvin vastaan. Messuille voivat tulla vain terveet kahdesti korona-rokotetut, koronan sairastaneet tai korona-testistä negatiivisen tuloksen saaneet. Tampere aloittaa messukautensa jo syyskuussa.

KoneAgrian kävijäkunta on huoltovarmuuden kannalta tärkeä ja olemme valmistuneet terveysturvallisuuden takaamiseen erityisen hyvin. KoneAgria seuraa tarkasti viranomaismääräyksiä ja tekee kaikkensa terveysturvallisuuden eteen. Nyt kun valtakunnallinen koronapassi ei ole vielä käytössä, otamme  KoneAgriassa käyttöön uudenlaisen omaehtoisen edellytyksen messuvierailulle.  Suosittelemme, että messuille saapuisivat vain täyden rokotussuojan saaneet, koronan viimeisen 6 kuukauden aikana sairastaneet tai koronatestillä testatut kävijät ja näytteilleasettajat. Heidän ei tarvitse esittää erillisiä todistuksia sisäänpääsyn yhteydessä, vaan toteutamme toimenpiteen vahvaan suositukseen perustuen. Koronatestiksi riittää myös itse tehty ennakkotesti. Omatoimisia testejä voi ostaa KoneAgrian sisäänkäynneiltä.

”Tässä vaiheessa toimenpide toteutetaan suosituspohjalta, mutta tarvittaessa meillä on valmius edellyttää koronatodistusta tai negatiivista koronatestiä, mikäli sitä voidaan vaatia Suomessa”, kertoo konseptikehittäjä Leo Potkonen. ”KoneAgrian kävijät ja näytteilleasettajat ovat hyvin vastuullisia ja he pitävät toimintatapaa perusteltuna turvallisuutta lisäävänä toimenpiteenä. Samalla toivomme, että virallinen koronapassi etenee nopeasti ja saisimme sen jo käyttöön lokakuussa. Viranomaismääräykset vaihtelevat kuukausittain ja emme vielä tarkkaan tiedä, mitä lokakuussa edellytetään. Tampereella järjestetään messutapahtumia jo syyskuussa viranomaisten ohjeiden mukaan. Se on erittäin hyvä asia. ”


Suhtautuminen omaehtoisuuteen positiivista

KoneAgria kysyi sekä näytteilleasettajilta että kävijöiltä, miten he suhtautuvat omaehtoiseen koronapassiin ja vastaukset olivat selkeät. Kolme neljännestä näytteilleasettajista piti omaehtoista toimintaa hyvänä vaihtoehtona, mutta moni peräänkuulutti myös pakollista koronatodistusta. 14 % ei osannut kertoa kantaansa. Näytteilleasettajakyselyyn vastasi reilu neljännes näytteilleasettajista.

Kävijät reagoivat linjaukseen myös erittäin positiivisesti. 88 % kertoi linjauksen olevan hyvä ja vastanneista 60 % kertoi tulevansa messuille lokakuussa. 34 % ei ollut vielä tehnyt osallistumispäätöstä. Kyselyyn vastanneista 6 % ei aio tulla KoneAgriaan ja valtaosa heistä kertoi syyksi korona-tilanteen. Kävijäkyselyyn vastasi 345 MaatalousKonemessujen kävijää.

KoneAgrian aikaan syksyllä enemmistö suomalaisista on jo saanut täyden rokotussuojan virusta vastaan. Maailmalla ja matkailussa on jo otettu käyttöön erilaisia koronaturvallisuuden varmistavia koronatodistuksia ja -testauksia.  Suomessa on aloitettu koronapassin käyttöönoton valmistelu viranomaisten toimesta ja on mahdollista, että se olisi jo käytössä lokakuussa.

Tampere aloittaa messukauden jo syyskuussa

Tampereen alueen viranomaisilta saatu hyväksyntä syyskuun tapahtumille antaa Tampereen Messut -konsernille kaikki mahdollisuudet toteuttaa messuja jo syyskuussa terveysturvallisesti. Viranomaisten suosituksesta messuille on päätetty asettaa maskipakko syyskuun tapahtumiin.

”Olemme tehneet tapahtumien valmisteluissa tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Keskusteluissamme Pirkanmaan koronanyrkin, Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintoviraston sekä poliisin kanssa olemme halunneet varmistaa, että syyskuun messujen turvallisuussuunnitelmat ovat juuri sellaiset kuin vaaditaan ja kaikista voimassa olevista rajoituksista pystytään huolehtimaan. Olemme saaneet kaikilta kyseisiltä tahoilta vihreää valoa tuleville messuille ja valmistelujamme on pidetty juuri oikeansuuntaisina. Luotamme myös asiakkaidemme vastuulliseen toimintaan, jotta tapahtumiin saavutaan vain täysin terveenä, rokotettuna tai testattuna. Vastuullisena tapahtumajärjestäjänä haluamme ehdottomasti  varmistaa sen, että messut saadaan toteutettua terveysturvallisesti”, kertoo Tampereen Messut -konsernin toimitusjohtaja Hannu Vähätalo yrityksen syksyn tapahtumia koskevassa tiedotteessa.

KoneAgria odottaa innolla syksyn kohtaamisia

KoneAgria on todennäköisesti ensimmäinen suuri maa- ja metsätalouden sekä urakoinnin ammattitapahtuma, joka järjestetään tiukkojen poikkeuksellisten aikojen jälkeen. Rokotusten edistyttyä paluu normaaliin on taas mahdollista. KoneAgriasta on tulossa historiansa kattavin näyttely. Mukaan on lähtenyt ennätysmäärä alan toimijoita ja järjestöjä.

KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä maa- ja metsätalouden ammattitapahtuma. Tapahtuman järjestää vuonna 2021 Suomen Messut Osuuskunta ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannoista Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa. KoneAgria järjestetään parittomina vuosina. Parillisina vuosina on vuorossa Helsingin MaatalousKonemessut, joka järjestetään 13. – 15.10.2022 Messukeskuksessa Helsingissä.

Lue myös: Power Truck Show onnistui odotusten mukaisesti

Lue seuraavaksi