Uutiset

Työkoneet

Johtotieto Oy – kysyvä ei kaapelia katko

Johtotieto Oy:n asiakasneuvoja Hanna Hirvonen tekee johtojen sijaintitietoselvitystä puhelimessa.

 Johtotieto Oy on perustettu 1991. Tänä vuonna yritys täyttää 20 vuotta. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Järvenpäässä. Johtotieto Oy:n toimitusjohtajana on vuoden 2009 syyskuusta toiminut Petri Nuutinen ja hänen lisäkseen palvelukeskuksessa työskentelee ammattitaitoinen asiakasneuvojatiimi. Yrityksen valtakunnallisia asiakkaita ovat muun muassa: TeliaSonera, Elisa, DNA, Fortum, Gasum, Tdc ja Pohjanmaan Puhelinosuuskunta sekä lukuisa joukko paikallisia tai alueellisia johdonomistajia.

Johtotieto Oy:n palvelut

Yrityksen asiakasneuvojat analysoivat esimerkiksi kaivajilta tulevat kaapeleiden sijaintikyselyt ja antavat tietojärjestelmien avulla heille riittävät tiedot, jotta tehtävä työ voidaan tehdä johtoja tai putkia vahingoittamatta. Jos kaivutyön turvallisuus ja/tai johdonomistaja vaatii selvityksen mukaan näytön, hoitaa Johtotieto Oy tarvittavat järjestelyt kaivajien, johdonomistajien sekä kaapelinnäyttäjien välillä.Varmistamalla ennalta johtojen/kaapeleiden/putkien sijainnin kohteena olevalla alueella, Ennaltaehkäistään mahdolliset vahingot sekä niistä muodostuvat viivästykset ja korvausvelvoitteet vahinkotapauksissa. Yhteydenotto Johtotieto Oy:hyn käy helposti ja nopeast puhelimella, faxilla tai sähköpostilla, jolloin tarvittavat kartat ja tiedot ovat käytettävissä jo seuraavana arkipäivänä.Vuosittain Johtotieto Oy:lle saapuu kymmeniätuhansia kyselyjä kaivutöitä tekeviltä yrityksiltä, suunnittelijoilta, viranomaisilta tai yksityisiltä henkilöiltä. Valtaosa kyselyistä tulee maksuttoman palvelunumeron kautta, mutta sähköpostin merkitys on kasvussa.

Asiakaspalvelun tekemän analyysin perusteella tiedustelut johtavat pääosin kolmeen eri lopputulokseen; jos paikalla ei ole Johtotiedon tiedossa olevia johtoja tai putkia, Johtotieto ilmoittaa tiedon, mutta kertoo myös mahdollisten muiden toimijoiden johtojen sijainnista kohteessa antamalla yhtiöiden yhteystiedot tiedustelijalle. Johtotieto Oy pyytää ottamaan yhteyttä kyseisiin johdonomistajiin ja pyytämään heiltä selvitystä kyseisestä kohteesta. Jos kohteessa on Johtotiedon palveluksessa olevien johdonomistajien johtoja, johtotieto lähettää tiedustelijalle kartan tai kartat ja ohjeet työtä ja antaa mahdollisten muiden yhtiöiden yhteystiedot jatkoselvitystä varten. Kolmas vaihtoehto on se, että paikalla on johdonomistajan määrittelemiä johtoja/kaapeleita/putkia, jotka vaativat näyttäjän paikan päälle. Tällöin Johtotieto Oy tekee johdonomistajalle tai hänen valtuuttamalleen edustajalle näyttöpyynnön.

 

Johtotieto Oy tulevaisuudessa

Johtotieto Oy:n puhelin- ja tietojärjestelmät sekä toimintatavat on uusittu palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Kaikki tulevat kyselyt ja tapahtumat dokumentoidaan ja puhelut nauhoitetaan, jotta molempien osapuolien turvallisuus ja vastuut turvataan.

Tulevaisuudessakin on kaikkien etu, mitä enemmän Johtotieto Oy:llä on johdon- ja putkenomistaja-asiakkaita. Tällöin yksi laajapohjainen tietopankki palvelisi kaikkia ja kaikki asianomaiset saisivat tarvitsemansa tiedot ja hyödyt keskitetysti samasta paikasta. Näin säästetään aikaa ja pienennetään virheiden mahdollisuutta. Tällä saavutetaan aika- ja kustannussäästöjä vieläkin paremmin.

 

Yhteiskaivuportaali

Keväällä 2011 otettiin käyttöön Johtotieto Oy:ssä toimijoiden kauan odotettu yhteiskaivuportaali käyttöön. Portaali palvelee johdonomistajia, valtion ja kuntien viranomaisia, urakoitiyhtiöitä ja suunnittelutoimistoja. Yhteiskaivuportaalin, www.yhteiskaivu.fi avulla johdonomistaja voi saavuttaa tuntuvia säästöjä suunnittelu- ja kaivutyön osalta yhteiskaivutöiden kautta, sillä samalla kertaa voidaan hyödyntää useiden johdonomistajien yhteistä asennus- ja kaivuprosessia. Portaali tarjoaa reaaliaikaisen tiedon käynnistyvistä ja tulevista kaapeli- ja putkityökohteista sekä niiden vastuuhenkilöistä. Tulevia hankkeita voi tarkastella tietokoneen tai mobiililinkin kautta.

www.johtotieto.fi

www.yhteiskaivu.fi

Miika Nyrö