Uutiset

Työkoneet

Caruna palkitsi turvallisuudesta


Artikkelikuvassa Carunan turvallisuuspalkinnon voittajat vasemmalta Tero ja Pasi Hynynen, Maarakennus Hynynen Oy:lta sekä Jani Gratschev ja Maarit Koivupalo Infratek Finland Oy/Omexomilta.Turvallisuus työmailla on parantunut viime vuosina. Caruna on palkinnut kaksi urakoitsijaansa työmaiden turvallisuudesta.

Caruna palkitsee vuosittain turvallisuusasioissa ansioituneita kumppaneitaan, jotka ovat omalla toiminnallaan vahvistaneet oman yrityksensä turvallisuuskulttuuria tai rakentaneet uusia käytäntöjä, joilla turvallisuus pidetään luontevasti esillä jokapäiväisessä työssä. Viimeisen kolmen vuoden aikana poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on puolittunut Carunan työmailla.

Vuonna 2024 Caruna palkitsee turvallisuudesta kaksi urakoitsijaa: Infratek Finland Oy:n, joka on osa sähköverkkopalveluja tuottavaa Omexomia ja Uudellamaalla toimivan Maarakennus Hynynen Oy:n.

Voittoperusteluissa painotettiin oikeaa asennetta 

Palkintojenjaon perusteissa painotettiin oikeaa asennetta turvallisuuskulttuuriin. Infratekin osalta raati arvosti yrityksen tapaa ottaa turvallisuustapahtumien tutkinnat vakavasti. Tapahtumista ilmoitettiin ajoissa, ne tutkittiin huolellisesti ja korjaavat toimenpiteet tehtiin sovitussa aikataulussa valmiiksi.

”Infratekin tutkinnoista jokainen oli huolella ja laadukkaasti tehty eikä niiden perään tarvinnut kysellä”, sanotaan palkintoperusteissa. Infratek voitti palkinnon kategoriassa Parhaat tutkinnat.

Oikea asenne turvallisuuteen -kategorian voitti Maarakennus Hynynen Oy, joka toimii Eltelin aliurakoitsijana Espoossa. Kategorian voittoperusteluissa yritystä kehutaan esimerkillisestä suhtautumisesta työturvallisuuteen. Perusteiden mukaan yrityksellä on pitkä kokemus maarakennuksesta, mutta asioita ei pidetä itsestäänselvyyksinä.

“Turhia riskejä ei oteta ja sähköverkon läheisyydessä työskentelyn vaarat tunnetaan. Heidän tekemänsä kaivannot on hyvin rajattu, ja he osaavat hienosti huomioida myös muun ympäristön ja työmaan läheisyydessä liikkuvat ihmiset. Tekijöillä on hyvä asenne turvallisuuden havainnointikierroksia kohtaan, ja he osaavat kertoa oman työnsä riskeistä hyvin ja huomioida ne työssään”, sanoo raati.Urakoitsijoille sattuneiden tapaturmien määrä työmailla on puolittunut  

Carunan urakoitsijoiden turvallisuuspalkinto jaettiin vuonna 2024 yhdeksättä kertaa. Tapaturmien määrä on vähentynyt huomattavasti siitä, kun palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Viimeisen kolmen vuoden aikana poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on puolittunut Carunan työmailla. 

Tapaturmien väheneminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä. Carunan työturvallisuuden kehittämisestä vastaavan Arsi Näkin mukaan Caruna on kouluttanut ja kannustanut sekä omaa henkilöstöä että urakoitsijoita ennakoivaan turvallisuustyöhön. 

”Nyt näemme konkreettisesti, että mitä enemmän tehdään ennakoivia turvallisuushavaintoja, sitä vähemmän on poissaoloon johtaneita tapaturmia”, sanoo Näkki.

Turvallisuuspalkinto jaetaan vuosittain Carunan urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille työmaiden turvallisuuden edistämiseksi. Vuosittain jaettavassa turvallisuuspalkinnossa palkintosummat ovat 3 000 euroa per palkinto. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi työturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lue seuraavaksi