Uutiset

Yleinen

Veljekset Ala-Talkkari Oy Hankkijan vuoden 2017 yhteistyökumppani

Veljekset Ala-Talkkari Oy on vuonna 1955 perustettu metallituotteita valmistava
perheyhtiö. Tehdas sijaitsee Lapuan Hellanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla. Yrityksen
liikevaihto oli 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella noin 11 miljoonaa euroa ja yritys
työllistää noin 80 henkilöä.

Veljekset Ala-Talkkari on toiminut perustamisestaan saakka vahvassa yhteistyössä
Hankkija Oy:n ja sen edeltäjien kanssa. Yhteistyö on läpi historian perustunut
molemminpuoliseen luottamukseen ja maatalouskoneiden osalta
yksinmyyntiperiaatteeseen. Toimivaa yhteistyötä tukee selkeä työnjako, jossa Veljekset
Ala-Talkkari keskittyy tehokkaaseen valmistukseen, tuotekehitykseen ja vahvaan
myynnin tukeen. Hankkija puolestaan keskittyy varsinaiseen myyntityöhön,
asiakaskontaktointiin ja markkinointiin.

Veljekset Ala-Talkkari on hyvin johdettu yritys, ja on koko olemassaolonsa ajan ollut
aina lähellä asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Veljekset Ala-Talkkarissa on vahvaa
erityisosaamista etenkin puun käyttämiseen energian lähteenä.
Tämän johdosta yritys on pärjännyt hyvin myös vaativilla vientimarkkinoilla, kuten
Saksassa.

Perusteluita vuoden 2017 yhteistyökumppanin valintaan ovat: myynti on ollut tasaisen
vahvaa läpi koko pitkän yhteistyöhistorian, Suomeen sopiva, hyvä ja kehittyvä
tuotevalikoima polttolaitteissa, lumilingoissa ja hiekoittimissa. Yrityksen omistajat, johto
ja työntekijät ovat kaikki vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön ja sen kehittämiseen ja
yrityksellä on hyvä tuote- ja myynnintuki Suomessa. Veljekset Ala-Talkkari on aina ollut
aidosti Hankkijan kumppani.

Hankkijalla on pitkä perinne valita vuoden yhteistyökumppani, millä halutaan vahvistaa
ja kehittää Hankkijan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä kaupallista yhteistyötä.
Vuoden yhteistyökumppani on valittu kone-, maatalous- ja myymäläkaupan
liiketoiminnoista, ja valinnan tekee Hankkijan vastaavien liiketoimintojen johto.

Lue seuraavaksi