Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Talvikauden urakoita

Seppo Pentti
Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Kuluva syksy ja talvi eivät ole ainakaan tien- ja kiinteistönhoidossa olleet helppoja. Tiet ovat lanattu moneen kertaan, kun sade ja liikenne söivät tiestöä montuille. Kova pakkanen ei aiheuttanut kunnossapitotöitä teille, kun pakkasella tiet pysyvät kunnossa. Etelä-Suomen lumisade sitten lisäsikin työmäärää valtavasti. Kun Etelä-Suomeen sataa lunta reilu parikymmentä senttiä, niin lunta on silloin taajamissa kuljetettava monin paikoin pois, kun sijoituspaikkaa ei vain ole lähistöllä tai tienpenkassa. 

Arvotus hankalaa

Kun talvihoitotarjouksia pyydetään, käsitellään ja niitä asetetaan järjestykseen, tarjousten käsittelijöille ei välttämättä aina ole selvää, millaista kalustoa urakoihin tarjotaan. Tuntihintainen auraustarjouspyyntö ilman kaluston ja tekijöiden yhteismitallisuutta on huonoin vaihtoehto. Kaluston työtehosta ei valitettavasti paperilla pääse helposti selvyyteen. Vielä vaikeampi on arvioida kuljettajan kykyä saada työ tehdyksi. Yhä useammin perustyöt kuten lumen auraaminen hinnoitellaan alueina tai neliöinä. Tällöin urakoitsijasta itsestään ja hänen kalustostaan on kiinni, miten kauan työssä kuluu aikaa. 

Urakoitsija voi omilla menetelmävalinnoillaan vaikuttaa merkittävästi työn sujuvuuteen lumitöissä. Tällä hetkellä on tarjolla runsaasti erilaista aurakalustoa, joka olosuhteista riippuen nopeuttaa työtä merkittävästi. Esimerkiksi kiinteistöaurauksissa käteviä ovat levenevät aurat, joilla voidaan hoitaa kapeita kulkuväyliä supussa ja levitettynä isoja pihoja, jolloin voidaan liikuttaa isoja lumimääriä kerralla. Työläimpiä ovat monesti parkkipaikat, jotka tyhjänäkään eivät ole avointa kenttää vaan suunnittelija on päättänyt rakentaa kiveyksiä ja paikkoja istutuksille.

Kalusto kuntoon

Kuluva syyskausi ei ole ollut helppo talvihoitourakoitsijoille. Jos lumiurakoita on tehnyt tuntitöinä tai aurauskertakorvauksella, on laskutettavaa ollut monin paikoin pyöreä nolla. Se ei kannusta urakoitsijaa investoimaan tulevaisuudessa. Lumen pukkaamiseen  tarvitaan kohtalaisen suuret investoinnit ja sesongit ovat lyhyet. Tuon kaluston aiheuttamat kustannukset pitäisi saada tavalla tai toisella maksatettua.

Merikarvialle ja Etelä-Suomeen satoi reilusti lunta, mikä muutti alueiden liikenneoloja merkittävästi. Katastrofista uutisoitiin etukäteen, mutta maltilla liikenteessä kuitenkin selviää. Kyseiset alkuvuoden lumisateet edellyttivät monelta urakoitsijalta useampaa aurauskertaa ja unettomia öitä. Terän kuluminen oli myös taattua. 

Kertakorvaus ja takuukerrat

Perinteinen tunti-, alue- tai reittihoitohinnoittelu ei välttämättä ole paras kummankaan osapuolen kannalta lumitöissä. Yksittäistä työkertaa kohti se toki on oikeudenmukainen, mutta pidemmällä aikajänteellä kokonaisuus saattaa muuttua hankalaksi. 

Kun talvitöistä tehdään tarjouksia, pitäisi sekä tarjoajan että asiakkaan nähdä asioita pidemmälle kuin edelliseen ja seuraavaan sesonkiin. Hinnoittelumenetelmäksi mielestäni talvitöihin sopisi parhaiten aurauskertakorvaus tai aluekorvaus ja takuukorvaukset tietystä lukumäärästä aurauksia, vaikkei aurattaisi lainkaan tai vain muutama kerta. Tämä järjestelmä kannustaisi urakoitsijoita ylläpitämään konekantaa myös vähälumisina talvina. 

Käytännössähän takuukorvaukset tarkoittavat sitä, että urakoitsija saa varuillaolokorvauksen, kun hänellä on kalusto ja henkilökunta valmiina lumen siivoukseen. Asiakashan edellyttää, että lumi on sateen sattuessa siivottu sopimuksessa mainittuna aikana, joten urakoitsija ei talven aikana kovin pitkälle matkalle tohdi lähteä. 

Kalusto hyväksytyn tarjouksen jättäneellä pitää joka tapauksessa olla. Jos pidemmällä aikajänteellä on vähälumisia talvia, vähenevät tarjoukset urakoista ja tuntihinnat alkavat nousta, koska tehtävää vuosittain on vähemmän. Tai niin ainakin markkinataloudessa pitäisi käydä. Runsaslumisina talvina, kun tehtävää on paljon, korkea tuntihinta taas on asiakkaallekin suuri kustannus. 

Kaikkien osapuolten näkökulmasta tasainen hintataso on pitkällä aikajänteellä kohtuullisin ja hyväksyttävin vaihtoehto. Tällöin urakoitsijat pysyvät töissä, kun jonkinlainen korvaus tulee joka tapauksessa oli aurattavaa tai ei. Asiakas osaa budjetoida vuosittaisen minimikustannuksen ja runsaslumisina talvina pitää vain tehdä lisäbudjetti. Vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa tuossa hinnoittelumenetelmässä ovat pienet, mutta ylläpito palkitaan.