Uutiset

Yleinen

Puumateriaalit alentavat stressiä

Puumateriaaleilla on monia ihmisen terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Puumateriaaleilla on kyky tasata huoneilman kosteutta, ja sen pinta estää homeiden ja bakteerien kasvua. Puumateriaalien on todettu alentavan stressitasoja ja puusta haihtuvilla yhdisteillä on mahdollisesti oma roolinsa puun elvyttävässä vaikutuksessa. Puu on ekologinen uusiutuva materiaali, johon sitoutunut hiili on suljetussa kierrossa. Metsät sitovat hiiltä ja sidottu hiili pysyy talon rakenteissa, kunnes se vapautuu esimerkiksi poltettaessa ilmakehään. Metsät sitovat hiilen uudelleen biomassaansa.

Puu on vahvasti hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky ympäristöilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mukaan sitoa tai vapauttaa kosteutta, jolloin huoneilman laatu paranee.
Puun tiheys vaikuttaa puun kosteudensitomisominaisuuksiin siten, että mitä tiheämpi puu on, sitä huonommin se sitoo itseensä kosteutta.
On havaittu myös, että mitä enemmän talon näkyvissä sisärakenteissa on käytetty puuta sitä paremmin sisäilman kosteus pysyy terveyden kannalta optimialueella, joka on 30-55 prosenttia.
Puun antibakteerisella ominaisuudella on merkittävä alentava vaikutus bakteerien ja homeiden huoneilmaan tuottamien toksisten yhdisteiden kehitykseen.

Puulla on todettu olevan myös ihmisen mieltä ja terveyttä elvyttäviä, restoratiivisia ominaisuuksia. Useiden tutkimusten mukaan puun käyttö sisustuksessa alentaa stressiä. Stressipiikki alenee puukoulun luokassa nopeammin kuin verrokkiluokassa, ja vanhainkodissa puumateriaalien käyttöönoton on todettu lisäävän vanhusten sosiaalisuutta ja parantavan kykyä huomioida ympäristöään. Potilashuoneessa oikea määrä puumateriaalia laski sydämen sykettä ja kohensi mielialaa.

Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä puun ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen asumis-, oleskelu- ja työskentely-ympäristössä. Työssä selvitetään, miten puumateriaalit rakentamisessa ja sisustamisessa edesauttavat ihmisen terveyttä ja mitä puun ominaisuuksia kannattaa tutkia, jotta voidaan kehittää puutuotteita ja niiden markkinointia.

Lue seuraavaksi