Uutiset

Yleinen

PiiMega Oy, Bitcomp Oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme aloittavat yhteistyön

PiiMega oy, Bitcomp oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on kehittää toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen koko toiminnan ja metsänomistajille tarjottavat palvelut. Järjestelmä saadaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana.

Uusi ratkaisu nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmän uudelle teknologiselle tasolle, tehostaa toimihenkilötyötä ja parantaa asiakkaiden palvelukokemusta. Järjestelmä kattaa Metsänhoitoyhdistysten koko toiminnan aina metsänhoidon suunnittelusta puuraaka-aineen toimitukseen ja muihin metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Ratkaisu mahdollistaa myös kaiken rahaliikenteen hallinnan, jolloin puumaksut, urakoitsijatilitykset ja erilaiset metsänhoidolliset työt lisäkuluineen pysyvät hallinnassa yhdessä järjestelmässä.

Kokonaisuus saadaan nopeasti käyttöön, sillä se perustuu Bitcompin ja PiiMegan valmistuotteisiin ja komponentteihin, joita on käytössä laajasti Suomessa ja muualla Euroopassa. Asiakaskuntaan kuuluu esimerkiksi suurmetsänomistajia, metsäpalveluyrityksiä, puunhankintayhtiöitä, metsänhoitoyhdistyksiä sekä sahoja ja puutavaran jatkojalostajia.

PiiMega® ForestPro ja LogPro -tuotteilla tehdään työmaiden hienosuunnittelu, toteutetaan suunnitelmat metsässä ja logistiikassa, kerätään toteumatiedot maksatuksen ja kannattavuuslaskennan pohjaksi ja hoidetaan maksuliikenne ja metsäreskontra. Järjestelmässä tieto kulkee metsänomistajan metsävaroista metsureille tai metsäkoneille ja sieltä edelleen puutavara-autoille ja puunjalostajille.

”Olemme tohkeissamme uudesta yhteistyöstä Bitcompin ja Päijät-Hämeen kanssa. Vuosia kehitetty ratkaisu yhdistysten operatiivisten ongelmien ratkaisuun täydentyy nyt loistavaksi kokonaisuudeksi, jolla koko yhdistyskentän tietojärjestelmätarpeet täytetään ylivoimaisella kokonaisratkaisulla. Ilman sitoutunutta pilottiasiakasta ja heidän korvaamattomia kehitysehdotuksia mikään järjestelmähanke ei voi onnistua” intoilee Antti Miettunen PiiMega oy:n metsäjärjestelmien liiketoimintajohtaja.

Yhteistyökumppaneista Bitcomp tarjoaa toiminnot asiakas- ja metsätiedon hallintaan, töiden suunnitteluun, hankehallintaan, metsänomistajanäkymään sekä monipuoliset kartta-aineistot ja -palvelut.

”Kumppanit valikoituivat luontevasti ja yhteistyö on käynnistynyt vaivattomasti. Jaamme samanlaiset arvot, jotka nostavat asiakkaat ja oman henkilöstön etusijalle. Emme joudu toimimaan pörssikorporaatioiden kvartaalipaineissa, vaan haluamme kaikki kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Pystymme tuottamaan Metsänhoitoyhdistyksille nykyaikaisen järjestelmän, joka vastaa kokonaisvaltaisesti heidän tarpeisiinsa ilman mittavia tuotekehitysinvestointeja. Bitcompin koneoppimiseen, satelliittidataan ja muihin kaukokartoitusmenetelmiin perustuvat analyysit tuovat lisäksi valtavan mahdollisuuden jatkokehitykselle” toteaa Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall.

”Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeellä on halu toimia edelläkävijänä uusien tekniikoiden ja toimintatapojen hyödyntämisessä. Täydennämme erinomaisesti kahden vahvan ja kotimaisen ohjelmistotalon osaamista. Tarjoamme kokonaisuuteen kehitysajatuksia ja kokemuksia erityisesti metsänhoitoyhdistysten toiminnan kannalta. Tämä yhteistyömalli takaa järjestelmän ylivoimaisen käytettävyyden ja tuottavuuden sekä synnyttää metsänhoitoyhdistyksille aidon vaihtoehdon tietojärjestelmiin. Yhdessä tuomme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen kerralla digitalisaation eturiviin ja luomme mahdollisuuden kehittää aivan uusia ratkaisuja Suomen metsävarannon arvokkaaseen ja kestävään käyttöön” kertoo Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen johtaja Jari Yli-Talonen.

Lue seuraavaksi