Uutiset

Yleinen

Palaturpeen keruuseen Turve-Unsa

Turve-Unsa sopii kokonsa puolesta etenkin pienehköille korjuualoille. Edullisella vaunulla saadaan kuitenkin hyvissä olosuhteissa myös palaturvetta nostettua aumaan jopa 1000 kuutiota vuorokaudessa.

Turve-Unsan keruupää myös seuloo keruun aikana turvetta ja aumaan saadaan nostettua puhdasta tavaraa suoraan kentästä.

www.suotek.fi

Lue seuraavaksi