Uutiset

Yleinen

Nurmi korjuuseen Valtra Grasslandissa

Nurmikorjuu kaluston lisäksi tilaisuus tarjosi tietoa traktoreiden ja työkoneiden vaikutuksesta maan rakenteeseen. Sekin seikka on syytä muistaa, kun korjuukalustosta tulee tehokkaampaa ja yleensä painavampaa. Oikeilla kalustovalinnoilla koneiden paino tai maahan kohdistuva rasitus ei välttämättä kuitenkaan aina kasva vaikka korjuun teho kasvaa ja tämä on hankinnoissa syytä muistaa.

Traktorivalinnoissa kannattaa huomioida myös se, että korkeat huipputehot eivät kerro taloudellisuutta. Alhaisemmalla huipputeholla oleva traktori saattaa olla tehokkaampi työssä ja silloin myös polttoaineenkulutus on alhaisempi. Traktorin käyttäytyminen töissä ratkaisee merkittävältä osalta polttoaineenkulutuksen.

Koneiden hankinnassa on syytä miettiä myös koneen painoa ja pintapainetta suhteessa tehoon. Valtralla on tarjolla tehokkaat 4 -sylinteriset mallit, jolloin pellolla työtä tehdessä vältetään turhia kiloja.

Nurmiketjua kannattaa miettiä siten, että sato korjataan aina mahdollisimman isolta karholta. Karhotus on tärkeää riippumatta siitä, miten sato korjataan pellolta. Kun karhotus on tehty, ajomatkaa muilla korjuukoneilla pellolla tulee vähemmän. Karhotuksen jälkeen noukinta on joustavampaa kuin niittokoneen jäljiltä. Kokonaisuutena säästyy myös polttoainetta, vaikka pellolla käydään useammalla traktorilla.

Katso myös lisäkuvat tapahtumasta

Lue seuraavaksi