Uutiset

Yleinen

Metsätalouden bruttokantorahatulot lähes entisellään

Metsätalouden tulot pysyivät ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 lähes entisellään verrattuna edelliseen vuoteen. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan bruttokantorahatuloa kertyi Suomen metsistä yhteensä 1,94 miljardia euroa, nimellisesti 4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Yksityismetsätaloudessa hehtaarikohtaiseksi liiketulokseksi tuli 99 euroa, mikä oli 0,4 euroa edellisvuotista vähemmän.

Ennakkotiedon mukaan bruttokantorahatuloa kertyi kaikkiaan 1,94 miljardia euroa vuonna 2014. Bruttokantorahatulot olivat reaalisesti kolme prosenttia alemmat kuin edeltäneellä kymmenvuotiskaudella keskimäärin.  Sekä markkinahakkuumäärät että reaaliset kantohinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla (bruttokantorahatulot deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).

Bruttokantorahatuloa kertyi vuonna 2014 yksityismetsistä 1,64 sekä metsäteollisuuden ja valtion metsistä yhteensä 0,30 miljardia euroa. Yksityismetsistä saadut kantorahatulot nousivat reaalisesti kaksi prosenttia edellisvuodesta, kun teollisuudella ja valtiolla ne laskivat vajaat kolme prosenttia. Yksityismetsätaloudessa havutukin ja energiapuun myyntitulot nousivat, kun sitä vastoin lehtitukin ja kuitupuutavaralajien tulot laskivat. Metsäteollisuudella ja valtiolla kaikkien puutavaralajien myyntitulot vähenivät.

Yksityismetsätalouden hehtaarikohtainen liiketulos oli ennakkotietojen mukaan 99 euroa, reaalisesti runsaan prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (hehtaarikohtainen liiketulos deflatointi: elinkustannusindeksi, 1951=100). Länsi-Suomessa liiketulos oli 121 (muutos edellisvuodesta –1,6 %), Itä-Suomessa 152 (–1,7 %) ja Pohjois-Suomessa 32 (–0,2 %) euroa hehtaarilta. Kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna tulos nousi Itä-Suomessa 3 prosenttia, mutta laski Länsi-Suomessa –3 ja Pohjois-Suomessa lähes –17 prosenttia. 

Puuntuotannon sijoitustuotto oli ennakkotietojen mukaan 2,6 prosenttia.

Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.

Lue seuraavaksi