Uutiset

Yleinen

Metsäkeskus julkaisee yksityismetsien kunnittaiset metsävaratiedot

Suomen metsäkeskus on koonnut yksityismetsien metsävaratiedot metsäalan toimijoiden, päätöksentekijöiden ja kaikkien suomalaisten käyttöön. Kuntakohtaiset yhteenvetotiedot perustuvat Metsäkeskuksen kokoamaan ajantasaistettuun metsävaratietoon. Metsäalan yritykset voivat käyttää tietoa toimintansa suunnittelussa.

Yksityismetsien kunnittaiset metsävaratiedot on esitetty taulukossa, joka sisältää metsätalousmaan pinta-alan jakautumisen erilaisiin kasvupaikkatyyppeihin, puuston määrän puutavaralajeittain ja kehitysluokittain, puuston kasvun sekä ehdotukset hakkuu-ja metsänhoitotöiden pinta-aloista. Taulukko on ladattavissa excel-muodossa Metsäkeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.metsakeskus.fi/alueellinen-metsavaratieto.

Kunnittainen metsävaratieto on koottu Metsäkeskuksen keräämästä metsikkötason tiedoista. Ajantasaistettua tietoa on tällä hetkellä yli 8,5 miljoonaa hehtaaria eli 62 prosentilta yksityismetsien pinta-alasta. Metsävaratieto on yleistetty kuntatasolle, jos ajantasaisen metsävaratiedon osuus on suurempi kuin 30 prosenttia kunnan yksityismetsien metsätalousmaan pinta-alasta.

Kunnittaisen tiedon tarkkuus vaihtelee

–Koska metsävaratiedon keruuta tehdään alueittain, kunnittaisessa kattavuudessa on suuria vaihteluita. Käytettävissä olevan tiedon kattavuus vaikuttaa koko kuntaa koskevan yleistetyn tiedon luotettavuuteen, huomauttaa tiedot koostanut paikkatieto-asiantuntija Juha Väisänen Metsäkeskuksesta.

Uutta metsävaratietoa valmistuu noin 1,5 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Yhteenvetotietoa päivitetään useamman kerran vuodessa, kun uutta aineistoa on saatavilla. Tavoite on, että vuoteen 2019 mennessä ajantasaista metsävaratietoa on yksityismetsistä koko maan kattavasti. Tuolloin myös kunnittaisesta metsävaratiedosta tulee entistä tarkempaa.

Ajantasainen metsävaratieto antaa pohjan metsien hyödyntämiselle

Kunnittainen metsävaratieto voi auttaa metsäalan toimijoita suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Metsävaratietoatarvitsevat myös esimerkiksi tutkijat ja kuntien energiahuollon suunnittelijat.

–Kerätty metsävaratieto tulee saada mahdollisimman laajasti käyttöön. Tarkkoja, tilakohtaisia metsävaratietoja annetaan metsäalan toimijoiden käyttöön vain metsänomistajan luvalla. Tila-ja kuviotasontietoon perustuvat kunnittaiset yhteenvedot sekä muut erilaiset alueelliset tietoyhdistelmät ja -analyysit soveltuvat laajaan käyttöön, kertoo Suomen metsäkeskuksen metsätietopäällikkö Jorma Jyrkilä

TP

Lue seuraavaksi