Uutiset

Yleinen

Eihän vain tehdä hätiköityjä linjauksia turpeesta – Bioenergia ry

Turpeen energiakäyttö on ollut vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla alimmillaan 10 vuoteen ja käytön pitkän aikavälin trendi on laskeva. EU-päästökaupan hintataso on tätä nykyä merkittävästi edellisvuosia korkeampi, mikä ohjaa turpeen energiakäyttöä markkinaehtoisesti kohti hallituksen tavoitetta vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Juuri nyt ei pitäisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.

Tilastokeskus julkisti 26.9.2019 tiedot vuoden 2019 alkuvuoden energianhankinnasta Suomessa. Tilasto osoittaa, että energiaturpeen käyttö on kuluvana vuonna (1-6/2019) ollut n. 8,3 TWh eli alimmillaan 10 vuoteen. Pitkän aikavälin trendi käytössä on laskeva. Etenkin EU-päästökaupan hintataso ohjaa turpeen energiakäyttöä ja hinta on vuonna 2019 vaihdellut 20-30 euron/tCO2 välillä, mikä on merkittävästi korkeampi kuin edellisinä vuosina. Päästöoikeuden hinta voi tulevaisuudessa kallistua entisestään, jos ilmastotavoitteita tiukennetaan edelleen esimerkiksi EU:n komission uuden puheenjohtajan Ursula von der Leyenin suunnitelmien mukaisesti.

– Turpeen energiakäyttö on kehittymässä jo nyt markkinaehtoisesti kohti hallituksen tavoitteita. Hallitusohjelmassa on myös selkeät linjaukset valmistelun seuraavista askelista. Juuri nyt aiheesta ei pitäisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Rinteen hallitusohjelmassa on todettu, että turpeen pääasiallinen energiakäyttö päättyy nykyennusteiden mukaan 2030-luvun aikana päästöoikeuden hinnan noustessa, vaikkakin se säilyy huoltovarmuuspolttoaineena. Hallitusohjelmassa linjataan, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana arvioidaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset, jotta turpeeseen liittyvä tavoite vuonna 2030 toteutuu. Samalla on linjattu, että on pidettävä huolta siitä, ettei ainespuuta ohjaudu polttoon.

Hallitusohjelmassa perustetaan myös turvealan laajapohjainen työryhmä selvittämään keinot, joilla turpeen käyttö suuntautuu hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin. Työryhmän tulee esittää keinoja, joilla muutos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmalla tavalla ja ettei muutos vaaranna Suomen sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta.

Energiaverotuksen uudistuksen ja turvealan työryhmien on tarkoitus aloittaa toimintansa vielä syksyn aikana.

Bioenergia ry:n viime vuonna teettämän selvityksen mukaan energiaturve säilyy osana energiapalettia, mutta sen käyttömäärän arvioidaan vähenevän noin puoleen nykytasolta (15 TWh -> 7 TWh) vuoteen 2030 mennessä, mikä johtuu päästöoikeuden hinnan oletetusta noususta. EU:n päästöoikeuden hinta on moninkertaistunut (5 -> 23 €/tCO2) parissa vuodessa.  Laskelmissa päästöoikeuden hinnan on oletettu jatkavan nousuaan ainakin vuoteen 2030 saakka (vuonna 2030 noin 30 €) ja turpeen energiavero on oletettu nykytasolle.

Lue lisää siitä, missä hiiltä sidotaan

Lue seuraavaksi