Uutiset

Kuljetuskalusto

Scania toimittaa 15 johdinkuorma-autoa Saksaan

Scania toimittaa ajoneuvot kolmelle sähköistetylle, niin kutsutulle ”e-highway”-tielle Saksassa kokeiluihin, joiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Päätös asiasta tehtiin Saksan liittotasavallan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriön (BMU) valtuutuksella julkisen tarjouskilpailun jälkeen.

Kokeilut aloitetaan Hessenistä A5-autobahnilla, jolla on valmistunut sähköistys viiden kilometrin matkalla molempiin ajosuuntiin. Sähköä syötetään ajoneuvoihin tien yläpuolisista johtimista. Seuraavaksi tulee A1-autobahnin sähköistetty tieosuus Lyypekin satamaan. Satamaan on suunnitteilla kiinteää lisälatauskapasiteettia. Tämä tieosuus on suunniteltu avattavaksi kesällä 2019. Kolmas sähköistetty tie tulee Baden-Württembergiin liittovaltion tien B462-osuudelle vuoden 2020 alkupuolella.

15 kuorma-autoa varustetaan ajon aikana tapahtuvaa latausta varten Siemensin kehittämillä pantografeilla, jotka kiinnitetään runkoon ohjaamon taakse. Autoja käytetään yritysten normaaleissa kuljetustehtävissä. Ensimmäinen R 450 -hybridikuorma-auto Hesseniin on suunniteltu toimitettavaksi toukokuussa 2019. Kuorma-autojen toimittamisen lisäksi Scania huolehtii ajoneuvojen huollosta sekä kokeilujen tietojen keruusta.

Scania on aiemmin valittu kumppaniksi Volkswagen Group Researchin samanaikaisesti toteuttamaan tutkimusprojektiin. Scania R 450 -hybridikuorma-auto toimitetaan projektiin helmikuussa, ja käyttöönotto on meneillään Siemensin testiradalla lähellä Berliiniä. Toinen sähköistetty tutkimusajoneuvo toimitetaan syksyllä 2019. Tutkimusohjelmassa analysoidaan ja optimoidaan voimansiirtolinjaa, energian hallintaa, hybridivoimansiirtoa, akkujen vanhenemista sekä seuraavan sukupolven jäähdytysjärjestelmää.

”Toisin kuin henkilöautot, jotka ovat pysäköityinä ja paikoillaan suurimman osan päivästä, kuorma-autot ovat kuljetustehtävissä pitkiä aikoja ja pysähtyminen lataamista varten olisi erittäin häiritsevää toiminnalle. Sähköistetyt tiet mahdollistavat järkevän ja tehokkaan lataamisen ajon aikana. Ratkaisu myös säästää akkuja ja vähentää energiaverkoston kuormitusta”, sanoo Magnus Höglund, sähköistetystä tiejärjestelmästä vastaava johtaja Scanialla.

Useiden tutkimusten mukaan sähköistetyt tiet ovat vaihtoehto, joka auttaa merkittävästi vähentämään CO2-päästöjä. Sähköistettyjen teiden teknologia on osa Scanian kestäviä kuljetusratkaisuja, ja sitä testataan nyt myös Saksan teillä.

Lue seuraavaksi