Uutiset

Kuljetuskalusto

Päijäthämäläistä päällirakentamista

Kahdeksassa toimipisteessä eri puolilla Suomea toimiva Pajakulma työllistää kaikkiaan noin 90 työntekijää myynnissä, hallinnossa ja ennen kaikkea tuotannossa, joka kattaa lähes kaiken maamme teillä liikkuvan kuljetuskaluston tarpeet. Kaikkien ei kuitenkaan kannata tehdä kaikkea, joten Pajakulman eri pisteillä on kullakin oma painopistealueensa, joka Lahdessa kattaa ympäristöhuoltoon ja energialaitosten tarpeisiin räätälöidyn kaluston.

– Lahti on konsernimme pääpaikka jätepakkareiden ja energialaitosautojen suunnittelussa, myynnissä ja valmistuksessa, kertoo jäteautoista vastaava ratkaisumyyjä Juha Onnelainen.

Pajakulma on edustanut reilun puolentoista vuoden ajan ruotsalaisia Joab-pakkareita, jotka täydentävät yrityksen jo aiemmin edustamia Joab-koukkuvaihtolavalaitteita. Onnelaisen mukaan jätehuoltoalan yrityksissä työskennellään pakkariautojen ohella myös vaihtolavakalustolla, joten pakkareiden tuominen ohjelmistoon oli varsin luonnollinen jatkumo vaihtolavalaitteiden maahantuonnille.

– Kuljetuskaluston ohella tarjoamme asiakkaillemme myös laajan valikoiman heidän tarpeisiinsa räätälöityjä vaihtolavoja, jotka jätehuollon sektorilla ovat entistä useammin nosturikäytön mahdollistavia kannellisia lavoja.

Linja linjarakentamiseen

Kuluvan vuoden aikana Pajakulma on ottanut entistä merkittävämmän roolin myös sähkö- ja energialaitosten käyttöön tarkoitettujen, linja- ja verkonrakennustöissä hyödynnettävien energialaitosautojen valmistuksessa.

– Olemme pyrkineet tuomaan markkinoille moduuliajatteluun perustuvaa kalustoa, jota on helppoa ja ennen kaikkea kustannustehokasta muokata asiakkaiden tarpeiden ja auton koon mukaan. Tuloksena on konseptinmukaisia ajoneuvoja, jotka soveltuvat kaikkien käyttäjien tarpeisiin, kertoo ratkaisumyyjä Timo Viljanen.

Suomessa tehdään usein eri käyttäjille erilaisia ajoneuvoja, joiden käyttökohteet ja käyttäjät ovat kuitenkin hyvin samankaltaiset. Viljasen mukaan konseptiautojen suunnittelussa on kuitenkin huomioitu kaikkien käyttäjäryhmien erityistarpeet. Energialaitosautot rakennetaan alusta alkaen 15 henkilöä työllistävässä Lahden toimipisteessä, missä läpimenoaikoja on saatu lyhennettyä muun muassa alihankinnan ja jigien avulla.

– Voimme rakentaa lavarakenteen varsin pitkälle jo ennen alustan saapumista toimipisteeseemme, painottaa Viljanen.

Pajakulman valmistamat rakenteet ovat keveitä, mutta myös kestäviä. Lavan runkorakenteessa käytetään kestävyyden takaamiseksi kuumasinkittyä terästä. Keveyttä taasen saadaan käyttämällä pohja- ja laitarakenteissa pääosin alumiinia, joka moduulirakenteisena on myös helppoa korjattavaa vahingon sattuessa.

– Käytetyn ajoneuvon myyntiä taasen helpottaa 2-kerroslavojemme helppo muovattavuus, sillä toinen kerros on purettavissa pois pulttikiinnityksen ansiosta, muistuttaa Viljanen.

Avaimet käteen ja työhön

Onnelaisen mukaan kuljetusyrittäjien suhtautumisessa työhön on viime vuosien aikana tapahtunut selvä muutos. Työtä ja työtehtäviä katsotaan entistä useammin talousnäkökulmien valossa, jolloin huoltosopimukset ja erilaiset leasing-vaihtoehdot ovat lisänneet suosiotaan.

– Siirtyminen leasing-kalustoon vapauttaa kuljetusyritysten pääomat toiminnan kehittämiseen ja ainakin omien havaintojeni mukaan leasing-kalustolla liikennöivissä yrityksissä toiminta on saanut lisäpontta kehittymiseen, kertoo Onnelainen havainnoistaan.

Entistä useammin kuljetusyrittäjä hankkii ajoneuvon päällirakenteineen yhdeltä toimijalta, jolloin asiointi on mutkatonta ja vastuukysymykset selkeitä.

– Monesti asiakas tulee meille mielessään muutama merkkivaihtoehto. Meidän tehtävänä on kysyä alustatarjoukset automyyjiltä, jonka jälkeen suunnittelemme asiakkaan toiveiden mukaisen paketin. Tällä tavalla takuu- ja muut vastuukysymykset ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna varsin vaivattomia, painottaa Onnelainen.

Nousujohteisella uralla

Tällä hetkellä valloillaan oleva taloustilanne on vaikuttanut myös jäteautojen myyntiin, vaikka tuotettujen jätteiden volyymi on pysynyt paljolti ennallaan. Onnelaisen mukaan pakkareiden käyttöikää on selvästi jatkettu, vaikka vaihtoikä olisikin jo täyttynyt.

– Joab-tuotteiden laadun merkitys korostuu juuri käyttöiän kasvaessa. Emme suinkaan ole markkinoiden halvin tuote, joskin voimme tarjota useita käyttöä ja erityisesti huoltoa helpottavia yksityiskohtia, jotka tuovat kustannussäästöä koko käyttöiän aikana, muistuttaa Onnelainen.

Viljasen mukaan energiayhtiössä kalustohankinnat tehdään pidemmällä aikajänteellä, joten energialaitoskaluston kysyntä on melko vakaata.

Lahden toimipiste vastaa uudistuotannon ohella myös edustamiensa tuotemerkkien varaosista.

– Lahti huolehtii myös Nummi-kippien ja Ferrari-kappaletavaranostinten varaosista koko maanlaajuisella alueella, kertoo Heikki Lamminen.

Pitkällä aikajänteellä Lahden pisteestä uskotaan kehittyvän entistä merkittävämpi päällirakentamisen osaamiskeskus, jonka ominta aluetta ovat jäteautot ja energialaitosautot. Toimipisteen vahvuudeksi Lamminen nimeää ammattitaitoisen asentajajoukon ohella myös suunnittelun, jonka merkitys lisääntyy autojen teknistymisen ja asiakkaiden vaatimusten kasvamisen kautta. Samaan hengenvetoon Viljanen heittää ilmoille huolen ammattitaitoisten asentajien saatavuudesta.

– Elektroniikka ja hydrauliikka ovat nuoria kiinnostavia alueita, raskas metallirakentaminen hitsaamisineen sen sijaan on laji, johon on vaikea löytää nuoria tekijöitä.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi