Uutiset

Kuljetuskalusto

Onnisen toimitukset asiakaskohteisiin kulkevat biojätteellä

Valokuvaaja: @SamiHeiskanen, Gasum

K-ryhmään kuuluvan teknisen tukkukaupan yritysasiakkaita palvelevan Onnisen toimituksia asiakkaille kuljettaa kaksi uutta biokaasua käyttävää kuorma-autoa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella. Vähäpäästöisellä ja uusiutuvalla biokaasulla kulkevia kuorma-autoja operoi Timecap Oy.

Pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella on nyt mahdollista törmätä biokaasulla kulkeviin kuorma-autoihin, jotka toimittavat tavaroita Onnisen asiakkaille. K-ryhmään kuuluva Onninen on osa kiertotalouden malliesimerkkiä: uuteen kalustoon tankattava biokaasu on peräisin Gasumin biokaasulaitokselta, jossa uusiutuvaa polttoainetta valmistetaan muun muassa K-kauppojen syömäkelvottomasta biojätteestä.

Biokaasulla kulkevia kuorma-autoja operoi Timecap Oy kuljetuksissa Onnisen asiakkaille ja heidän työmaakohteisiinsa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja hyödynnetään tavaroiden toimituksissa rakennustyömaille Suomessa. Timecap on erikoistunut asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityihin kuljetuspalveluihin.

”Kiertotalousratkaisut ovat vastuullisuusstrategiamme keskiössä, ja biokaasukäyttöisen kaluston hyödyntäminen logistiikassa on erinomainen esimerkki siitä. Puhtaammat kuljetukset ovat jälleen yksi askel jakelu- ja logistiikkapalvelujemme kehittämisessä, jota viemme jatkuvasti ilmastoystävällisempään suuntaan. Uskomme myös asiakkaidemme olevan päätökseen tyytyväisiä, sillä pienentämällä omaa hiilijalanjälkeämme pystymme auttamaan myös heitä omien päästövähennystavoitteidensa saavuttamisessa”, kertoo kuljetuspäällikkö Samuli Pohjonen Onniselta.

Jo aiemmin Onninen on ottanut pääkaupunkiseudun jakelussaan käyttöön sähkökuorma-auton ja kesäisin Helsingin seudulla asiakastilausten toimitukseen on käytetty sähköavusteista rahtipyörää.

Hiilijalanjälkeä pienennetään pitkäaikaisella yhteistyöllä

Puhtaammat kuljetukset ovat osa Keskon ja Gasumin pitkäaikaista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea Keskon vastuullisuustavoitteita ja pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä. Keskon ja Onnisen päämääränä on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että yhtiön oma toiminta ja kuljetukset ovat täysin päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.

”Kiertotalouteen osallistuminen on yksi tehokkaimmista keinoista ottaa harppaus kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Siirtymällä biokaasua käyttäviin raskaan kaluston ajoneuvoihin sekä hiilidioksidipäästöjä että lähipäästöjä on mahdollista leikata nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kansallisella ja EU-tasolla määritellyt ilmastotavoitteet ohjaavat vahvasti tulevaisuuden investointeja, ja on hienoa nähdä yritysten ottavan vähäpäästöiset polttoaineet ja kaasuajoneuvot vastaan mahdollisuutena luoda arvoa niin asiakkaille kuin yhteiskunnalle”, sanoo Juha-Matti Koskinen, raskaan liikenteen myyntipäällikkö Gasumilta.

Orgaanisista jätteistä, kuten kotitalouksien ja yritysten biojätteistä, lietteistä ja muista sivuvirroista valmistettu biokaasu soveltuu liikenteen polttoaineeksi tai teollisuuden käyttöön. Liikennekäytössä biokaasulla voidaan vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typen oksideja ja pienhiukkaspäästöjä, mikä parantaa kaupunkien ilmanlaatua. Gasumin raskasta kalustoa palvelevaa pohjoismaista asemaverkostoa kehitetään jatkuvasti ja se mahdollistaa yhä useammalle siirtymisen kaasulogistiikkaan.

Lue myös: Gasumille neljä uutta asemaa

Lue seuraavaksi