Uutiset

Kuljetuskalusto

Maahanmuuttajien osaamista halutaan

Uudenmaan TE-toimistossa on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallinnon, TE-toimiston ja kuntien yhteistyönä kehittämishanke ulkomailla suoritettujen tukintojen ja osaamisen tunnistamiseksi. Hankkeen avulla kehitetään TE-toimiston palveluja, jotta maahanmuuttajien osaamista voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.

”Monilla maahanmuuttajilla on jo Suomeen tullessaan paljon osaamista. Sitä täydentämällä heidän osaamisensa saadaan parhaiten myös suomalaisten työmarkkinoiden käyttöön”, totesi työministeri Lauri Ihalainen 7.11.2014 Itäkeskuksen TE-toimiston uuden toimipisteen avajaisissa Helsingissä.

Hankkeessa huomioidaan erilaiset ammattiryhmät ja TE-toimiston osaamista kehitetään sekä akateemisen että ammatillisen osaamisen tunnistamisessa. Erityisesti ammatillisen koulutuksen ja osaamisen osalta on kyse täysin uusien toimintatapojen kehittämisestä.

Uuden toimintamallin kehittäminen ja sen mukaiset toimet aloitetaan sellaisilla aloilla, joilla on eniten työvoimatarpeita. Uudenmaan alueella tällaisia aloja ovat hoito- ja hoiva-ala, rakennusala sekä ravintola-ala.

TE-toimistot ympäri Suomen ovat lisänneet yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Tiivis yhteistyö helpottaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia saada töitä. Työnantajat saavat tietoa maahanmuuttajien osaamisesta ja TE-toimiston keinoista tukea maahanmuuttajien työllistymistä esimerkiksi erilaisten räätälöityjen koulutusten avulla.

Myös TE-toimistojen ja kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Se on tärkeä lähtökohta, jotta maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllistyminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

”Työllistymisen vauhdittamiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä TE-toimiston työnantajien ja kuntien kanssa. Uudenmaan TE-toimisto on suuressa roolissa valtakunnallisesti. Maahanmuuttajat muodostavat hyvin merkittävän osan esimerkiksi sen Itäkeskuksen toimipisteessä. Siksi olen erityisen iloinen siitä kehittämistyöstä, jota Uudenmaan TE-toimistossa tehdään”, ministeri Ihalainen toteaa.

Lue seuraavaksi