Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus on uudistunut!

Ei enää koulunpenkillä istumista, vaan ammattikuljettajat voivat suorittaa jatkossa ammattipätevyyden uudistamisen myös verkossa, paikasta riippumatta.

Perustason ammattipätevyyskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä jo vuodesta 2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta 35 tuntia viiden vuoden välein. Traficom hyväksyi verkko-opetuksen kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksessa 4.2.2019 alkaen. Myös kuljettajien, jotka ovat suorittaneet perustason koulutuksen, tulee uusia ammattipätevyytensä viiden vuoden välein. Nämä ns. direktiivikoulutukset voi suorittaa milloin tahansa 5-vuotisjakson aikana, joko osissa, tai tiiviimmässä tahdissa, vaikka perättäisinä päivinä.
Jos kuljettaja on esimerkiksi saanut kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeuden ennen 10.9.2009, on jatkokoulutuspäivät oltava oltu suoritettuna ensimmäisen kerran 10.9.2014 mennessä. Seuraavan kerran kuljettajan jatkokoulutuspäivät on oltava suoritettuna 10.9.2019 mennessä. Perustason ammattipätevyyden suorittaneiden on suoritettava jatkokoulutukset ensimmäisen kerran viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta. Jos kuljettaja ei ole muistanut ylläpitää ammattipätevyyttä jatkokoulutuksilla, saa ammattipätevyyden kuitenkin uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen viideksi päiväksi.

Helpotusta kuljettajien arkeen ja ammattitaidon ylläpitoon
CAP-Group auttaa säästämään kilometrejä, ja vapaa-aikaa, tarjoamalla Traficomin hyväksymiä verkkokoulutuksia. Jatkokoulutuksia ei tarvitse enää suorittaa luokkahuoneessa istuen, vaan osallistujat voivat suorittaa vaadittavat jatkokoulutukset helposti verkkokoulutuksena, missä vain ja lähes milloin vain. Suoritukseen tarvitsee vain tietokoneen, tabletin tai kännykän nettiyhteydellä. Koulutuspäivä voi olla kestoltaan 7 tuntia, tai mikäli ei kerralla ehdi irrottautua niin pitkäksi aikaa, voi koulutuksensa jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle (2x 3,5 tuntia).
Koulutukseen voi osallistua vaikka taukopaikalta tai kotisohvalta, itselle sopivana hetkenä. Koulutuksen voi aloittaa aina koulutusvalvomon ollessa auki, sillä opetuksella on oltava koko ajan valvoja, ja koulutettavilla oltava mahdollisuus saada tukea reaaliaikaisesti koko koulutuksen ajan. Verkko-opetus sisältää oppimisen varmistavia tehtäviä, joista saa myös palautteen. Koulutuksiin vaaditaan myös vahva tunnistaminen, ja valvomo voi tarkistaa oikean henkilön läsnäolon koulutuksen aikana. Koulutusvalvomo on alkuun avoinna maanantaista torstaihin kello 14.00-22.00 ja perjantaisin, sekä lauantaisin kello 8.00-16.00. Kysynnän kasvaessa koulutusvalvomon aukioloaikoja laajennetaan.

Kuljettajakoulutus digitalisoituu verkko-opetuksen avulla monipuolisemmin erilaisia tarpeita ja oppimismalleja palvelevaksi
Annettavan verkko-opetuksen tulee täyttää direktiivien ja valtioneuvoston asetusten koulutukselle asettamat vaatimukset, ja opetuksessa käytetään hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Valittavana on viisi koulutusohjelmaa, joista jokainen on kokonaiskestoltaan 7 tuntia.
Ennakoivan ajon koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan, ja liikennekäyttäytymiseen, sekä antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin.
Inhimilliset tekijät ja hätätilanteet -koulutuksessa perehdytään inhimillisten tekijöiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on opettaa kuljettajia ymmärtämään ihmisen tekemiä virheitä, niiden ehkäisyä, sekä miten toimina onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita.
Logistiikan turvallisuus -koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista, kuten esim. paloturvallisuuden perusasiat, sekä ryöstötilanteet ja niiden ennaltaehkäisy.
Turvallinen toiminta ja työympäristö -koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa, esimerkiksi työergonomian keinoin.
Arvostettu ja osaava ammattilainen -koulutus julkaistaan myöhemmin talven 2019 aikana.

CAP-Group Oy on Pohjoismaiden suurin, vahvasti kasvava kuljettajakoulutusyritys, joka luo asiakkailleen merkittävää lisäarvoa kehittämällä edistyksellisiä ja tehokkaita oppimismenetelmiä. CAP piirtää kuljettajakoulutuksen suuntaviivoja ja vaikuttaa aktiivisesti koko alan kehitykseen. Vuonna 2019 CAP-Group Oy:llä on yhteensä noin 330 tyytyväistä työntekijää ja useita sopimuskouluttajia sekä vielä paljon enemmän tyytyväisiä asiakkaita.

Ilmoittaudu koulutuksiin: www.cap.fi/verkkokoulutukset

Lue seuraavaksi