Uutiset

Kuljetuskalusto

Etanolivetoista elintarvikejakelua

Etanolin merkitys fossiilisten polttoaineiden korvaajana on kasvanut jatkuvasti, eikä tahti tule tiettävästi hiljentymään. Biopolttoaineiden käytön lisäämiseen ladataan paineita niin Euroopan suunnalta kuin kotimaisiltakin päättäjiltä. Vuoteen 2020 mennessä tieliikenteen energiakulutuksen ja kasvihuonepäästöjen tulisi pudota viidenneksen nykytasosta. Myös uusiutuvan energian määrää tulisi tieliikenteessä kasvattaa.

Pääkaupunkiseudulla noin 40 ajoneuvon voimalla elintarvikejakelua suorittava Valio alkoi noin vuosi sitten etsiä dieselpolttoaineelle vaihtoehtoa, joka olisi samalla sekä ympäristöystävällinen, luotettava että kustannustehokas.

”Vaihtoehdoiksi valikoituivat varsin nopeasti bioetanoli, biokaasu ja parafiininen biodiesel, joissa kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia”, kertoo Valion Mika Jyrkönen hankkeen taustoista.

”Mitä enemmän asiaa selvitimme, sitä enemmän nousi esiin kysymyksiä, joihin ei ollut valmiita vastauksia. Eri vaihtoehdoista on niukalti tutkimustuloksia ja vielä vähemmän käyttökokemuksia”, summaa Jyrkönen, jonka mukaan bioetanoli vaikutti kuitenkin selkeästi parhaimmalta ja jopa kohtuullisen valmiilta ratkaisulta isompaan mittakaavaan siirrettäväksi. Kolmivuotinen kokeilu aloitetaan yhdellä autolla ja kokemusten osoittautuessa positiivisiksi voidaan etanoliautojen määrää mahdollisesti kasvattaa. Jyrkösen mukaan bioetanolin käyttö olisi mahdollista jopa 100:ssa Valion jakeluautossa, jotka liikkuvat pääasiassa taajamajakelussa.

Bioetanolikokeilun aloittamista helpotti Scan-Auton Mika Jukkaran esittelemä valmis etanoliauto, jonka tarvitsemaa RED95-polttoainetta saataisiin kotimaiselta St1-energiayhtiöltä. Muun muassa leipomoiden ja panimoiden jätteistä valmistettavan bioetanolin tuottamat lähipäästöt ovat erittäin alhaiset, mikä on etu liikuttaessa koulujen, päiväkotien ja kauppojen piha-alueilla yhdessä jalankulkijoiden kanssa. Jätepohjaisuuden ansiosta bioetanoli on lähes hiilineutraalia vastaten samalla jäte- ja päästöongelmaan vähentämällä kaatopaikkajätteen määrää ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Jyrkösen mukaan pidemmällä aikavälillä selvitetään myös Valion prosesseista syntyvien jätevirtojen mahdollista hyödyntämistä bioetanolin tuotannossa.

Tässä se on!

Suomen ensimmäinen etanolikäyttöinen kuorma-auto luovutettiin Valiolle ja autolla operoivan VV-Kuljetuksen Raine Vartiaiselle helmikuun alussa. Paljolti pioneerihenkisen polttoaineen vuoksi Valio on hankkinut ajokin Scan-Autolta leasing-sopimuksen turvin ja Vartiaisen tehtäväksi on jäänyt ohjaamon miehittäminen riittävällä kuljettajakunnalla.

”Itsellänikin on erittäin suuri kiinnostus uutta polttoainetta kohtaan, joskin riski uuden tekniikan kohdalla on yrittäjän lompakon kannalta liian suuri”, summaa Valion ajoja seitsemän auton turvin hoitava Vartiainen.

Ulkoisesti etanolin voimalla liikkuva, täysilmajousitettu Scania P270 ei eroa dieselkäyttöisestä veljestään juuri lainkaan. Etanolia nauttiva voimala rakentuu Scanian 8,9-litraiseen, viisisylinteriseen dieselmoottoriin, jolle on tehty etanolikäytön vaatimat muutokset. Vaihtoon ovat joutuneet muun muassa männät, sylinterikannen venttiilit ja niiden istukat. Myös PDE-ruiskutusjärjestelmää on uudistettu etanolin ominaisuuksien vuoksi. Dieselmoottoria suuremman puristussuhteen vuoksi etanolimoottorissa käytetään myös tehokkaampaa starttimoottoria.

Myös etanolimoottorin ominaisuudet muistuttavat paljolti dieselmoottoria. 270 hevosvoiman maksimiteho on käytettävissä moottorin pyörimisnopeudella 1900 r/min, 1200 Nm:n maksimivääntö sen sijaan löytyy kierroslukumittarin neulan asettuessa kohtaan 1100-1400 r/min. Etanolin ansiosta uutuusajokki täyttää Euro 5-päästönormia vaativamman EEV-tason ilman erillistä hiukkassuodatinta.

Etanolimoottori perustuu dieselmoottorin toimintaperiaatteeseen, jolloin sen hyötysuhde on varsin hyvä. Toisaalta taasen etanolin energiasisältö on dieselpolttoainetta alhaisempi, joten polttoaineen kulutus on perinteistä vaihtoehtoa suurempi. Arvioiden mukaan etanolia kuluu noin 1,6-1,7 kertaa dieselpolttoainetta enemmän, minkä vuoksi Vartiaisen ajokissa on jakeluautoksi varsin suuret polttonestesäiliöt. Kahden 300 litran polttonestesäiliön turvin toimintasäteen uskotaan asettuvan noin tuhannen kilometrin tienoille.

Etanoliauton päällirakenteena on vääksyläisen EL-Kori Oy:n valmistama ATP-luokiteltu pakastekori, jonka elementit ovat freonittomia, uretaanieristettyjä liimaelementtejä. Kuormatila on varustettu moduuliväliseinillä, joiden avulla tila voidaan jakaa eri lämpötilaa vaativiin osastoihin.

Kuormatilan jäähdytys tapahtuu kahdella höyrystimellä varustetulla Thermo King Gryo STCR MT 30-kylmäkoneella, joka hyödyntää teollisuuden prosesseista vapautunutta nestemäistä hiilidioksidia. Tämä jo yhdessä autossa palvellut, täysin peruskunnostettu kryogeeninen kylmäkone on polttomoottorikäyttöiseen laitteeseen verrattuna hiljaisempi ja päästötasoltaan alhaisempi. Kooltaan pieni jäähdytyslaitteisto on auton tapaan lähes hiilineutraali.

Miksi Bioetanoli?

RED95-bioetanolin edut liikennepolttoaineena liittyvät ennen kaikkea sen edulliseen hiilidioksiditaseeseen. Jätteistä valmistetulla bioetanolilla on edullinen CO2 -tase, koska se ei ole fossiilinen polttoaine. Valmistustavasta riippuen etanolin käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa yli 90 prosenttia perinteiseen dieseltekniikkaan verrattuna. Vastaavasti hiukkaspäästöt alenevat noin 70 prosentilla dieselvoimalaan verrattuna.

Bioetanolin raaka-aineena voidaan käyttää muun muassa elintarviketeollisuuden jätevirtoja, jotka sisältävät sokeria, tärkkelystä tai muuta käymiskelpoista materiaalia. Tulevaisuudessa bioetanolin tärkein raaka-aine tulee olemaan muun muassa kaikissa kotitalouksissa syntyvä biojäte, joka on tähän asti kuljetettu lähinnä kaatopaikoille tai polttolaitoksiin.

St1 on rakentanut Suomeen etanolitehtaiden verkostoa, jonka tavoitteena on vuonna 2020 tuottaa jätteistä jopa 300 000 kuutiota liikennekäyttöön soveltuvaa bioetanolia. St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttosen mukaan pelkästään bioetanolilla ei kuitenkaan saavuteta asetettuja tavoitteita. Hänen mielestään Suomessa tarvitaan lukuisia muitakin biohankkeita, joiden myötä fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää. Vastaavia ajatuksia esitti myös Scanian Stefan Sylvander, joka uskoo bioetanolin lisäksi myös biodieselin ja biokaasun tuomiin mahdollisuuksiin hiilidioksidipäästöjen alentamisessa.

Bioetanolin todellisia vaikutuksia selvitetään kolmivuotisella TransEco-hankkeella, jonka aikana on tarkoitus kartoittaa bioetanolinkäyttöisten kuorma- ja linja-autojen todelliset ympäristövaikutukset, energiankulutukset sekä etanolikäytön aiheuttamat kokonaiskustannukset.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi