Blogi

Rajuja haasteita kuljetusalalla

Rekka valtatiellä

Kuljetusala on ajautunut kriisiin. Polttoaineen hinta on kohonnut historiallisen korkealle, mikä on johtanut kuljetusyritykset taloudelliseen ahdinkoon. Valtaapitävien on tehtävä nopeasti tehokkaita kustannuksia alentavia päätöksiä.

Tilastokeskuksen mukaan dieselpolttoaineen kuukausittainen keskimääräinen kuluttajahinta on vuoden 2021 tammikuusta tämän vuoden helmikuuhun noussut 49 senttiä, noin 36 prosenttia. Helmikuun jälkeen hinnannousu on kahden viikon aikana euromääräisenä samaa luokkaa. Vaikutus kulujen kasvuun on valtava erityisesti sellaisissa raskaissa ajotehtävissä, joissa polttoainetta kuluu paljon ja polttoainekulujen osuus kokonaisuudesta on suuri.

Dieselin viimeaikaisen hinnannousun taustalla yhtenä syynä on biopolttoaineen jakeluvelvoitteen korotus vuodenvaihteessa. Biopolttoaineen tuotantokapasiteetti on maailmalla alimitoitettu eikä raaka-ainettakaan tiettävästi ole tarpeeksi – ainakaan helposti ja edullisesti – saatavilla. Kun tuotteen kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, hinnalla on taipumus nousta. Koska tavanomaiseenkin dieselpolttoaineeseen sekoitetaan aiempaa kalliimpaa biopolttoainetta aiempaa enemmän, nousee hinta.

Toinen polttoaineen hintaa nostanut tekijä on tietysti sota Ukrainassa. Kansainväliset jännitteet nostavat aina raakaöljyn hintaa, ja nyt etenkin, sillä sodan toisena osapuolena oleva Venäjä on merkittävä öljyntuottaja. Ennen Venäjän hyökkäystä raakaöljyn tynnyrihinta oli noin 90 dollaria tynnyriltä ja sen jälkeen se on korkeimmillaan käynyt lähes 127 dollarissa. Huippulukemista on kuitenkin tultu reilusti alas, ja tätä kirjoitettaessa hinta lähestyy 95 dollaria. Muutokset voivat kuitenkin olla nopeita ja ajoittain rajujakin.

Polttoaineen nopea ja merkittävä kallistuminen on johtanut siihen, että osa kuljetusyrityksistä on keskeyttänyt liiketoimintansa. Kun menot ovat tuloja suuremmat, on peli vihellettävä poikki – jos ei kokonaan, niin ainakin siksi, kunnes tilanne on muuttunut.

Kuljetusyrittäjällä ei voi kuin yrittää neuvotella rahtiin korotusta, mutta onnistuminen voi olla vaikeaa tai ainakaan välitöntä apua voi olla vaikea saada. Vaikka kuljetuksen ostajalla olisikin tahtoa maksaa parempaa korvausta, miten ja millä tahdilla hän saa siirrettyä kohonneet kustannukset omien tuotteittensa hintoihin? Ketju voi olla pitkäkin, ennen kuin korvaus on saatu tuotteen lopulliselta käyttäjältä, joka usein on tavallinen kuluttaja.

Oman kitkerän makunsa soppaan antaa se, että työntekijöiden työmatkat ovat kallistuneet. Kuljettajat ja korjaamotyöntekijät eivät voi tehdä työtään etänä, ja on ollut tilanteita, joissa työnantaja on joutunut osallistumaan työmatkakuluihin.

Kriisin taltuttamiseksi kuljetusyrittäjien edunvalvontajärjestö SKAL esittää, että jakeluvelvoite tulisi poistaa vuoden loppuun saakka ja dieselin polttoainevero olisi laskettava EU:n minimitasolle. Näillä toimilla dieselpolttoaineen litrahinta laskisi yhteensä noin 47 senttiä. Lisäksi järjestö esittää muun muassa niin sanotun ammattidieselin pikaista käyttöönottoa ja kustannustukea maanteiden tavaraliikenteelle.

Polttoaineen hinnannousu kiihdyttää inflaatiota, mikä heikentää kansantaloutemme kilpailukykyä. Jotta niin ei kävisi, nyt edellytetään päättäjiltä välittömiä ja tehokkaita toimia.

Yhtään ei tilannetta helpota se, että urealiuos (AdBlue) uhkaa loppua. Jos niin käy, voisi armeijatermein sanoa, että liike lakkaa. Ei kokonaan, mutta hiljaista olisi maanteillä, sillä lähes kaikki syyskuun 2005 jälkeen käyttöön otetut kuorma-autot ainakin pysähtyisivät ilman erityistoimenpiteitä. Mitenkäs sitten suu pantaisiin?