Uutiset

Autot

Toyota näyttää tietä Mirai-polttokennoautolla

Toyota Mirai polttokennoauto

Toyota Motor Corporationin Mirai-polttokennoauto esitellään Japanissa 15.12. Euroopan markkinoilla vetykäyttöinen uutuus nähdään vuoden 2015 syyskuussa, ja silloin aluksi vain rajoitetulla markkina-alueella, johon Suomi ei alkuvaiheessa kuulu. Valmistajan mukaan Mirai näyttää tietä uuteen autojen sukupolveen. Auton käyttövoimana toimii vety, jonka ennakoidaan yleistyvän merkittäväksi liikenteen energianlähteeksi lähitulevaisuudessa. Toyota Mirai on käyttövoimansa ansiota erittäin ympäristöystävällinen auto, tinkimättä kuitenkaan piiruakaan siitä mukavuudesta ja ajamisen nautinnosta, mihin nykyautoilijat ovat tottuneet.

Mirai hyödyntää Toyotan ainutlaatuista polttokennot ja hybriditeknologian yhdistävää TFCS-järjestelmää (Toyota Fuel Cell System) sekä Toyotan patentoimia vetysäiliöitä. Toyotan TFCS-järjestelmä on selvästi energiatehokkaampi kuin perinteiset polttomoottorit, eikä se päästä lainkaan haitallisia CO2- tai muita pakokaasupäästöjä. Auton käyttösäde on runsas, ja auton täyteen tankkaaminen vie vain noin kolme minuuttia. 

Vetyä voidaan tuottaa useista eri luonnonlähteistä, ja lisäksi sitä saadaan sivutuotteena esim. jätevesien käsittelyn yhteydessä. Vetyä voidaan tuottaa myös vedestä hyödyntäen aurinko- tai tuulivoimaa. Tiivistetyn vedyn energiatiheys on merkittävästi akkuratkaisuja suurempi, ja vetyä on myös verrattain helppoa säilöä ja kuljettaa. Vety onkin erityisen potentiaalinen tulevaisuuden energianlähde, ja autoteollisuuden lisäksi sille on helppo löytää laaja joukko muitakin käyttökohteita. Polttokennoautot kykenevät tuottamaan tarvitsemansa sähkön vedystä, joten niiden avulla tulevaisuuden vedyn käyttöön perustuva yhteiskunta on askeleen lähempänä.

Lue seuraavaksi