Uutiset

Autot

Suomalaiset pitävät linja-autolla matkustamista turvallisena ja luotettavana

Linja-autoliiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät linja-autolla matkustamista sekä kaupunki-, kauko-, että tilausliikenteessä turvallisena ja luotettavana matkustusmuotona. Kyselyn perusteella linja-autoa usein käyttävät liittävät linja-autoiluun positiivisempia mielikuvia kuin linja-autoa harvemmin käyttävät. Kansalaisten mielessä asiakaslähtöisyys korostuu tilausliikenteen palveluissa.

Kyselyyn osallistuneita pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin erilaiset adjektiivit kuvaavat linja-autolla matkustamista. Turvallisuuden ja luotettavuuden osalta yli kaksi kolmasosaa vastaajista näki, että kyseiset adjektiivit kuvaavat linja-autolla matkustamista hyvin kaupunki-, kauko- kuin tilausliikenteessäkin.

Kokemus turvallisuudesta ja luotettavuudesta jaetaan laajasti, sillä vastaajaryhmien välillä vastauksissa ei ollut suuria eroja. Lisäksi yli puolet kyselyyn vastanneista piti linja-autolla matkustamista kaupunki-, kauko- ja tilausliikenteessä ympäristöystävällisenä, mukavana ja asiakaslähtöisenä liikkumismuotona.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilän mielestä erityisen hienoa on se, että linja-autoalalla on kansalaisten tuki ja luottamus. Matkustajien positiiviset kokemukset ja mielikuvat linja-autolla matkustamisen turvallisuudesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta antavat uskoa alan yrityksille. Ne houkuttelevat myös uusia käyttäjiä linja-auton kyytiin, hän toteaa.

Linja-autoalan yrityksiä pidetään varmoina työllistäjinä, luotettavina ja vastuullisina

Kyselyyn osallistuneita pyydettiin myös arvioimaan, kuinka hyvin erilaiset adjektiivit kuvaavat linja- autoalan yrityksiä työnantajina. Yli puolet kyselyyn vastanneista pitää alan yrityksiä luotettavina, vastuullisina ja varmoina työllistäjinä. Lisäksi lähes puolet vastaajista (49 %) pitää alan yrityksiä ympäristöystävällisinä työnantajina.

Mukavammat matkustamot korostuvat linja-auton käyttöä lisäävänä tekijänä

Perinteinen matkustusmukavuus, kuten paremmat istuimet, ilmanvaihto ja matkustamon lämpötila korostuu linja-auton käyttöä lisäävänä tekijänä. Mukavammat matkustamot nousevat tärkeimmäksi tekijäksi sekä kaupunki-, kauko-, että tilausliikenteen kohdalla. Erityisesti nuorin vastaajaryhmä (alle 25-vuotiaat) sekä linja-autoa usein käyttävät korostavat juuri näitä asioita.

Kaupunki- ja kaukoliikenteen aikataulujen ja muun informaation parempi saatavuus korostuu myös käyttöä lisäävänä tekijänä. Etenkin nuoret korostavat paremmin varusteltuja linja-autoja, kuten latauspistokkeita, näyttöruutuja ja wifi-yhteyttä. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan, mitkä tekijät hinnan ja parempien matkustusaikataulujen lisäksi lisäisivät omaa linja-auton käyttöä.

Lue seuraavaksi