Uutiset

Autot

Liikennöitsijä, muista ilmoittaa aikataulutietojen muutokset sovituissa aikarajoissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom painottaa liikkumispalveluiden tarjoajien velvollisuutta sekä avata palveluidensa rajapinnat että pitää ilmoittamansa tiedot ajan tasalla. Liikenne palveluna -ajattelun toteutuminen vaatii liikkumispalveluiden tuottajilta täsmällisyyttä olennaisten tietojen ilmoittamisessa, jotta muutokset välittyvät kaikille tietoja tarvitseville ajoissa. Traficom valvoo tietojen ilmoittamista.

”Liikkumispalveluiden olennaisten tietojen – kuten reittien, aikataulujen tai hintojen – rajapinnat, niiden avaaminen ja tietojen ajantasaisuus on nähtävä laajempana asiana kuin vain yksittäisen toimijan omana toimintana. Nykyisten matkaketjujen sujuvuuden takaamiseksi ja uusien palveluiden innovoinnin edistämiseksi tulee kaikkien toimijoiden huolehtia sekä rajapintojensa avaamisesta että mahdollisten muutosten ilmoittamisesta sovituissa aikarajoissa”, painottaa Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Liikennepalvelulaki velvoittaa toimijoita avaamaan rajapintansa olennaisten tietojen osalta ja ilmoittamaan muutoksista Traficomiin. Traficom valvoo rajapintojen avaamisia ja tietojen ilmoittamisia. Esimerkiksi aikataulutietojen aikarajojen noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä sanktio.

Matkaketjujen toimivuus vaatii ennakointia – ilmoitus Traficomille 60 päivää ennen muutosta

Säännöllisten liikkumispalveluiden, kuten linja-autojen reittiliikenteen, lopettamisesta pitää tehdä ilmoitus Traficomille 60 päivää ennen palvelun lopettamista. Tämä on erittäin tärkeää joukkoliikenteen jatkuvuuden, toimivuuden ja julkisten liikennepalveluiden käyttäjien luottamuksen kannalta.

”Pidämme julkisen liikenteen luotettavuutta toimivien liikennemarkkinoiden kannalta erittäin tärkeänä, minkä vuoksi olemme antaneet varoituksen tilanteessa, jossa tieto reittiliikenteen lakkauttamisesta on ilmoitettu liian lyhyellä varoitusajalla”, kertoo lakimies Meeri Niinisalo.

”Liikennemarkkinat ovat vahvassa uudistumisvauhdissa ja jotta saamme entistä parempia ja sujuvampia palveluita, on meidän voitava luottaa siihen, että liikkumispalveluiden tuottajien ilmoittamat tiedot ovat kunnossa”, summaa Karlamaa.

Lue seuraavaksi