Uutiset

Autot

Lappeenrannan biojalostamo tuotannossa

UPM Lappeenrannan biojalostamon tuottama UPM BioVerno -diesel valmistetaan raakamäntyöljystä.

Maailman ensimmäinen puupohjaista, uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo on aloittanut kaupallisen tuotannon Lappeenrannassa. UPM Lappeenrannan biojalostamo perustuu UPM:n kehittämään vetykäsittelyprosessiin ja tuottaa noin 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä vuodessa.

”Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa. Se on myös tärkeä osa UPM:n Biofore-muutosstrategian toteutusta”, sanoo UPM Biorefiningin johtaja Heikki Vappula.

”Prosessi toimii nyt suunnitellusti ja lopputuote UPM BioVerno -diesel on korkealaatuinen ja asiakasspesifikaation mukainen. Laitoksen käynnistysprosessi alkoi alkusyksystä ja siihen on liittynyt normaaleja uuden prosessin ja tuotannon käynnistämisen haasteita. Kyseessä on maailman ensimmäinen tämän tyyppinen tuotantolaitos. Olemme iloisia siitä, että tämä vaihe on ohi ja nyt voimme keskittyä normaaliin tuotannolliseen toimintaan”, sanoo UPM Biopolttoaineiden johtaja Petri Kukkonen.

Innovatiivinen biopolttoaine

UPM Lappeenrannan biojalostamon tuottama UPM BioVerno -diesel valmistetaan raakamäntyöljystä, jota syntyy selluntuotannon tähteenä. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta.

Uusiutuva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia perinteiseen dieseliin verrattuna. Korkealaatuinen UPM BioVerno sopii tutkitusti kaikkiin dieselmoottoreihin yhtä hyvin kuin tavallinen diesel. UPM:llä on dieselin myyntisopimus biopolttoaineiden ja öljytuotteiden hankintaorganisaation NEOT:n (North European Oil Trade) kanssa.

”On hienoa nähdä vuosien teknologia- ja tuotekehityksen konkretisoituvan kaupalliseksi toiminnaksi. Kestävästä puupohjaisesta raaka-aineesta syntyy ainutlaatuinen, aidosti päästöjä vähentävä diesel, joka sopii sellaisenaan erinomaisesti kaikkiin dieselautoihin, busseihin ja rekkoihin”, sanoo Kukkonen.

Merkittävä investointi biotalouteen

UPM on toteuttanut 175 miljoonan euron biojalostamon ilman julkisia investointitukia. UPM Lappeenrannan biojalostamon rakennustyöt aloitettiin kesällä 2012 ja laitoksen peruskivi muurattiin saman vuoden marraskuussa. Rakentaminen työllisti lähes 200 henkilöä runsaan kahden vuoden ajan. Valmis biojalostamo työllistää suoraan noin 50 henkilöä ja välillisesti noin 150 henkilöä.

”Haluan kiittää biopolttoainetiimiä ja monia yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä niin biojalostamon rakennus- kuin käynnistysvaiheessa. Tämä monen UPM:läisen osaamisen yhdistävä  biojalostamo on osoitus yhtiömme tahdosta viedä biotaloutta voimakkaasti eteenpäin”, summaa Vappula.

Lue seuraavaksi