Uutiset

Kuljetuskalusto

Kari Wihlman jatkaa Väyläviraston pääjohtajana

Kari Wihlman

Valtioneuvosto nimitti oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kari Wihlmanin Väyläviraston pääjohtajaksi 10.11.2022. Wihlmanin viisivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2023.

Wihlman on toiminut Väyläviraston (ent. Liikenneviraston) pääjohtajana vuoden 2018 alusta alkaen. Tätä ennen Wihlman toimi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtajana vuosina 2010–2017 ja Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtajana vuosina 2008–2009. Wihlman on työskennellyt myös monissa muissa johtotehtävissä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Väylävirasto vastaa valtion väyläverkosta. Viraston tehtävä on tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnittelu, kehittäminen ja kunnossapito sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen. Lisäksi Väylävirasto vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.

Väylävirastossa työskentelee noin 480 asiantuntijaa.Lue seuraavaksi