Uutiset

Työkoneet

Sleipner Finland Oy:n uusi sähkölavetti esillä Australiassa

Sleipner Finland on julkaissut uuden sukupolven täysin sähkökäyttöisen ja autonomisesti toimivan lavetin kaivos- ja työkoneiden siirtoihin. Päästöttömän lavettiuutuuden maailman ensiesittely oli kaivosalan ammattilaisille suunnatussa kansainvälisessä Electric Mining -tapahtumassa Perthissä Australiassa. Ensimmäiset toimitukset on suunniteltu vuodelle 2026.

Autonominen ja päästöttömästi täyssähköllä toimiva lavettiuutuus on suunnattu kaivoksille, joissa jo on autonomisia työkoneita, kuten porauskalustoa käytössä ja näin ollen infra tukee autonomisia ratkaisuja. Innovatiiviselle koneiden siirtoratkaisulle on haettu useita patentteja.

Autonominen kaivos edellyttää, että kaikki on autonomista. Kiviainesta kuljettavat jättikokoiset ajoneuvot ajavat ja kaivosporat poraavat itsenäisesti. Koko työmaata ohjataan ja valvotaan turvallisesti etänä ilman, että kaivostyöntekijät voisivat ja saisivat liikkua autonomisten ajoneuvojen seassa.

“Autonomisia kaivoksia on jo maailmalla kymmenittäin ja niitä tulee koko ajan lisää. Australia on yksi edelläkävijöistä. Tällä hetkellä suurimmat kaivosyhtiöt ovat kehityksessä ajava voima, muun muassa niitä koskevien päästövähennystavoitteiden vuoksi. Vuoteen 2030 mennessä kaivosyhtiöillä on tavoitteena puolittaa hiilidioksidipäästöt ja samalla autonomisoida toimintaa mahdollisimman paljon. Haluamme olla tässä kehityksessä edelläkävijä ja mobilisointiratkaisujen markkinajohtaja”, toimitusjohtaja Jukka Koponen
Sleipner Finlandista sanoo.

“Uudesta lavettikonseptista ovat olleet jo useat isot konevalmistajat kiinnostuneita ja keskusteluja yhteistyöstä on parhaillaan käynnissä. Ensimmäiset autonomiset lavetit on suunniteltu toimitettavaksi jo vuonna 2026”, Koponen jatkaa.

Sleipner Finlandin esittelemä lavettiuutuus on akkukäyttöinen, mikä mahdollistaa uusiutuvan energian käytön kaivos- ja työkoneiden autonomisesti tapahtuvissa siirroissa.

“Lavetin avulla koneiden siirtojen aikaiset hiilidioksidipäästöt voidaan parhaimmillaan eliminoida kokonaan. Nykyisillä ratkaisuilla siirroissa kuluu merkittävät määrät dieseliä. Koneiden siirrot on tulevaisuudessa mahdollista tehdä akkukäyttöisillä, ympäristöystävällisillä ratkaisuilla. Samalla myös siirrettävien koneiden tuottavuus paranee noin viisi prosenttia sekä elinkaarikustannukset pienenevät jopa 10 prosenttia”, kertoo teknologiajohtaja Teijo Höylä Sleipner Finlandista.

Iso edistysaskel kaivosten sähköistymispyrkimyksille

Yhtiöstä kerrotaan, että lavettiuutuus tulee skaalautumaan eri painoluokkiin ja lavetin ohjausjärjestelmä on merkkiriippumaton.

“Lavetti voidaan kytkeä toimimaan myös muiden valmistajien ekosysteemeihin, sillä siinä on avoin rajapinta. Suunnittelussa on huomioitu monikäyttöisyys ja tulevaisuuden tarpeet. Lavetilla voidaan kuljettaa kaivoksilla esimerkiksi porakoneita, puskukoneita ja lisäksi akkupaketteja. Näin voidaan tarjota varavirtaa suuressa mittakaavassa, mikä auttaa kaivosten sähköistämisessä ja operoimaan akkukäyttöisillä työkoneilla tehokkaasti”, Höylä sanoo.

Lavettiuutuus, kuten muutkin Sleipner Finlandin tuotteet, on suunniteltu toimimaan Pohjolan jopa -40 celsiusasteen pakkasista aina +50 asteen lämpötiloihin, mikä on huomioitu laadukkaissa materiaali- ja komponenttivalinnoissa. Valmistuksessa käytetään tunnettujen valmistajien komponentteja, jotta huollettavuus olisi globaalisti mahdollisimman sujuvaa.

Innovatiivista tuotekehitystä ja uusia markkina-avauksia globaalisti

Sleipner Finland on jatkanut taloustaantumasta ja koronavuosista huolimatta vakaata kasvua. Yhtiö yli tuplasi liikevaihtonsa vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna ja kannattavuus parani. Uusilla tuotteilla ja markkina-avauksilla on ollut ja on jatkossakin kasvava työllistävä vaikutus niin tuotannossa kuin maailmanlaajuisesti laajenevassa yhteistyöverkostossakin, ja jatkossa muun muassa autonomisiin ohjausjärjestelmiin liittyen.

Viimeisimpiä markkina-avauksia Sleipner Finlandilla on ollut Puolaan ja Kanadaan. Ennestään vahvoja markkina-alueita Sleipner Finlandille ovat Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Australia ja Afrikka.

“Lavettiuutuus tukee kasvustrategiaamme. Panostamme merkittävästi tuotekehitykseen ja yhteistyöverkostoomme. Tavoitteenamme on olla omalla kapealla alallamme eli kaivoskoneiden siirtoratkaisujen tarjoajana vahvin suunnannäyttäjä – “trendsetter”. Kiitos innovatiivisen tuotekehityksemme pystymme palvelemaan tulevaisuuden kaivosyhtiöitä niiden päästövähennystavoitteissa ja toiminnan tehostamisessa”, Koponen iloitsee.

Parantaa työolosuhteita ja helpottaa työvoimapulaa

Päästövaikutusten vähenemisen lisäksi kaivosten autonomisoituminen on yksi ratkaisu alalla vallitsevaan työvoimapulaan. Kehityksellä on vaikutusta toimenkuvien muuttumisen myötä myös työhyvinvointiin.

“Globaali ongelma on, että kaivoksille on vaikea saada riittävästi henkilökuntaa. Autonomiset koneet ja laitteet, kuten tämä lavettiuutuus, mahdollistavat kaivosten operoinnin etävalvonnassa, jolloin henkilöstön ei tarvitse työskennellä pölyssä ja tärinässä, mikä parantaa operaattoreiden työhyvinvointia. Henkilöstön ei myöskään tarvitse olla kentällä tekemässä toimenpiteitä isojen koneiden seassa, mikä lisää turvallisuutta. Jos ihminen sinne menee, toiminta on pysäytettävä kokonaan tietyltä turvasäteeltä. Autonomiset koneet voivat kuitenkin työskennellä keskenään tietyillä rajoituksilla”, Höylä kuvaa.

Sleipner Finland:

Sleipner Finland Oy on innovatiivinen kaivosten siirtoratkaisujen toimittaja, jonka pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä. Sleipnerin kasvun mahdollistaa verkostoon perustuva liiketoimintamalli. Ydinliiketoimintaa on tuotekehitys, myynti ja service. Valmistus sekä muita tukitoimintoja on ulkoistettu verkostokumppaneille, joiden kanssa Sleipner toimii tiiviissä yhteistyössä. Sleipnerillä on jälleenmyyjäverkosto tärkeimmissä kaivosmaissa.

Tunnusluvut:
2022 liikevaihto 5,9M€
2023 liikevaihto 13,4M€
Henkilöstön määrä 16
Lue seuraavaksi