Uutiset

Työkoneet

Peab palkkaa oman opettajan tukemaan ammattiopistoja

Rakennusalan vetovoiman hiipuminen on vakava asia koko yhteiskunnalle. Rakennusyhtiö Peabin tekemän selvityksen mukaan rakennusalan ammattiopistoihin ensisijaisesti hakeneiden määrä supistuu vuosi vuodelta. Tämä voi hankaloittaa osaavan työvoiman saantia tulevaisuudessa. Varmistaakseen rakennusalan osaajien saannin myös tulevaisuudessa, Peab palkkaa oman ammattiopistoissa kiertävän rakennusalan Peab-opettajan.

Peab palkkaa Peab-opettajan edistääkseen osaltaan rakennusalan yhteistyötä ammattiopistojen suuntaan ja tukeakseen niiden opetustoimintaa. Opettaja voisi luennoida muun muassa kosteudenhallinnan perusteista kouluissa ympäri maan sekä toimia yhteyshenkilönä oppisopimusten ja harjoituspaikkojen järjestämisessä Peabilla. Hän myös kouluttaisi tutoreita ja ohjaajia Peabilla.

Päätös opettajan palkkaamisesta syntyi Peabin tekemän selvityksen perusteella. Se paljastaa, että ammattiopistoihin rakennusalan opintoihin ensimmäisenä hakutoiveenaan pyrkivien määrä on viiden viime vuoden aikana pudonnut 22 prosenttia. Vuonna 2014 rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoihin pyrki yhteishaussa ensisijaisesti 4 307 opiskelijaa, tänä vuonna 3 379. Kaikista hakijoista ensisijaisia hakijoita on vain noin kolmasosa.

”Olemme huolestuneina seuranneet ammattiopistojen jäämistä niin mielikuvalliseen kuin taloudelliseenkin paitsioon. Selvityksen tulokset saatuamme päätimme ryhtyä konkreettisiin toimiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi. Haluamme aktiivisena rakennusalan yrityksenä olla mukana lisäämässä alan houkuttelevuutta ja ammattiopistojen yhteyttä työelämään”, sanoo Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto.

Kesän aikana tehtyyn selvitykseen haastateltiin 16:ta rakennusalan ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Opetushallituksen edustajaa sekä koottiin valtakunnalliset tilastot hakijamääristä ja valmistuneista. Rakennusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneista vain puolet päätyy päätoimisesti alan töihin. Myös opintojen keskeyttäminen on ongelma monissa ammattiopistoissa.

”Meillä rakennusalan opiskelijoita on eri luokka-asteilla noin 400, mutta voisimme kasvattaa määrän jopa 600:aan. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan kipeästi osaavaa työvoimaa”, sanoo selvitykseen vastannut Stadin ammattiopiston rehtori Eeva Sahlman.

Peab aloittaa Peab-opettajan rekrytoinnin loppuvuoden aikana ja jatkaa ammattiopistojen kanssa keskustelua siitä, miten ne voivat parhaalla tavalla hyödyntää kiertävää opettajaa oman toimintansa tukena.

”Haluamme nostaa esiin ammattiopistojen merkityksen rakennusalan uusien osaajien kouluttajana. Yhteys työelämään on ammattiopistoissa yhä tärkeämpää”, Katajisto sanoo.

Selvityksessä mukana olleet ammattioppilaitokset

 

Lue myös: YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoiminnat Peabille

 

 

Lue seuraavaksi