Uutiset

Työkoneet

Liikenne kiertotielle Saimaantiellä Lappeenrannassa

Hulevesi- ja vesijohtolinjaston siirtotyöt Saimaantiellä Joutsenossa aiheuttavat liikennemuutoksia. Liikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä.

Järjestelyt liittyvät Luumäki – Imatra tavara -ratahankkeen tulevan kaksoisraideosuuden urakkaan, jonka osana rakennetaan viisi alikulkusiltaa: Joutsenon eteläinen alikulkusilta, Kesolantien alikulkusilta, Maantiealikäytävä (Karjasillan alikulkusilta), Korvenkannantien alikulkusilta ja Asemäen alikulkusilta. Kolme silloista toteutetaan olemassa olevien siltojen viereen ja kaksi siltaa rakennetaan korvaamaan vanhat sillat. Siltaurakka luo puitteita myöhemmin käynnistyville kaksoisraiteen toteuttamiseen tähtääville rakennusurakoille.

Siirtotyöt aloitetaan 26.8. ja niiden arvioitu kesto on kolme viikkoa.

LUE MYÖS: Hiabille historian suurin kauppa​

Lue seuraavaksi