Uutiset

Työkoneet

Kreaten 70 kilometrin putkiurakka

Suomen suurimpiin rakennushankkeisiin kuuluvalla Keskon logistiikkakeskuksen työmaalla myös putkityöt ovat omaa luokkaansa niin laajuudeltaan kuin kestoltaan. Kreate urakoi 1,5 vuoden aikana lähes 70 kilometriä kaapelinsuoja-, vesi- ja viemäriputkia. Lisäksi asennettiin yli 20 pumppaamoa ja yli 800 kaivoa, joilla varmistetaan Onnelaksi nimetyn Hyvinkään logistiikkakeskuksen hule- ja jätevesien kokonaisvaltainen hallinta.


Artikkelikuva: Kreaten maarakennus- ja perustusurakka Keskon logistiikkakeskuksen työmaalla pitää sisällään lähes puolentoista vuoden ajan kestäneet putkityöt. Sähköä sekä hule- ja jätevesiä varten putkia asennettiin lähes 70 kilometrin verran.


Kreate vastaa Keskon kaikkien aikojen laajimman rakennushankkeen maa- ja pohjarakentamisesta sekä betonitöistä paalulaattaan asti. Urakkaan kuuluvat ennätyksellisen suuret putkityöt ovat loppusuoralla 42 hehtaarin tontilla Hyvinkäällä.

Onnisen ja K-Auton käyttöön tulevan logistiikkakeskuksen hule- ja jätevesien hallinta toteutetaan siten, että sade- ja sulamisvedet johdetaan pihamaalta ja katoilta putkia pitkin tontin laidalla kulkevaan, urakan alussa rakennettuun hulevesiojaan. Rakennusten jätevedet kulkevat puolestaan 10 pumppaamon voimin paineviemärilinjoja pitkin Hyvinkään kaupungin pumppaamoon.

”Kohteessa, johon asfaltoitua pihamaata tulee 24 hehtaaria ja kattoalueita yhdeksän hehtaaria, putkityötkin ovat poikkeuksellisen mittavat. Asensimme piha-alueelle putkia yli 21 kilometriä, kaapelinsuojaputkia 43 kilometriä ja salaojaputkia 3,3 kilometriä. Tämän lisäksi päärakennuksen ja piharakennuksen pohjaviemäreitä on lähes 1,5 kilometriä. Kaikkiaan hule- ja jätevesiä varten putkia on lähes 25 kilometrin verran ja kaapelinsuojaputket mukaan laskettuna Onnelan maaperässä on lähes 70 kilometriä putkia”, kertoo putkitöiden vastaava työnjohtaja Esko Varpula Kreatelta.

Putkitöiden suunnittelu ja toteutus etenivät yhteistyössä materiaalit toimittaneen Onnisen kanssa.

”Onnela on Onniselle ja sen Infra-yksikölle erityisen tärkeä kohde laajuuteensa vuoksi ja koska se tulee omaan käyttöön. Kyseessä on merkittävä investointi, jonka toteutukseen Onninen on panostanut runsaasti resursseja ja osaavaa työvoimaa”, toteaa Onnisen Infran johtaja Timo Nikulainen.

”Yhteistyö Onnelan työmaan ja Onnelan suunnittelun kanssa on ollut erittäin tiivistä ja toimivaa. Tämä on ollut tärkeää logistiikkakeskuksen toimivuuden, tuotteiden saatavuuden ja parhaiden mahdollisten toimitusaikojen varmistamiseksi. Onnelan suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota logistiikkakeskuksen energiankulutuksen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen, mikä vähentää kustannuksia ja päästöjä kiinteistön pitkän elinkaaren aikana”, kuvailee Onnisen Infran asiakasvastuupäällikkö Tero Partanen.

Keskon logistiikkakeskuksen ennätyksellisen suurissa putkitöissä Kreate asensi massiivisia kahden erottimen erotinjärjestelmiä peräti 11 kappaletta.

Putkitöiden työnsuunnittelu ja toteutus etenivät yleisaikataulun ja tahtituotannon tahdissa

Putkityöt käynnistyivät Hyvinkäällä marraskuussa 2022 piha-alueen vesi- ja viemärilinjoilla. Pohjaviemäreiden työnsuunnittelu ja toteutus etenivät logistiikkakeskuksen päärakennuksen tahtituotannon mukaista aikataulua noudattaen.

Piha-alueen vesi- ja viemärilinjat valmistuivat maaliskuussa 2023, jolloin työmaalle saatiin juokseva vesi ja viemäröinti. Tämän jälkeen aloitettiin piha-alueen sadevesilinjojen työt, jotka valmistuvat toukokuussa 2024. Päärakennuksen ulkopuoliset kattovesilinjat valmistuivat syksyllä 2023, jolloin käynnistyivät automaattivaraston kattotyöt. Menneen talven muutamat kovat pakkaspäivätkään eivät hidastaneet pohjarakentajien laajaa urakkaa.

”Parhaimmillaan asensimme putkia 40 henkilön ja 17 koneyksikön voimin. Puolentoista vuoden suururakka vaati vankkaa ammattitaitoa niin työnjohdolta, mittaamisesta vastaavilta henkilöiltä kuin putkien asentajilta ja koneiden kuljettajilta. Osaaminen yhdistyi tältä työmaalta löytyvään erittäin hyvään tekemisen ja yhteistyön meininkiin”, Varpula iloitsee.

Tammikuun lopulla logistiikkakeskuksen tontilla asennettiin tuettuihin kaivantoihin viimeisiä erotinjärjestelmiä, joissa ovat virtauksensäätökaivot, hiekanerottimet, öljynerottimet ja näytteenottokaivot.

Erotinjärjestelmien asentaminen haastoi ammattilaiset

Kymmenien kilometrien putkiverkoston lisäksi Kreate vastasi pitkien putkilinjojen päihin tulleiden erotinjärjestelmien asentamisesta. Yhdestätoista massiivisesta erotinpaketista löytyvät virtauksensäätökaivot, hiekanerottimet, öljynerottimet sekä mahdollisia sulku- ja huoltotoimia varten näytteenottokaivot. 

”Urakan vaativimpia työvaiheita oli isojen erottimien asentaminen tiukassa aikataulussa tuettuihin kaivantoihin keskellä kylmintä ja lumisinta talvea. Vahvuutenamme oli motivoituneen henkilöstön lisäksi oma pontituskalusto, jolla pystyimme tehostamaan asentamista viiden metrin syvyisissä kaivannoissa”, kuvailee Varpula. 

Erotinjärjestelmien kautta logistiikkakeskuksen pihamaalle satanut vesi erotellaan puhtaaksi ja johdetaan hulevesien viivytysaltaaseen. Sieltä se pääsee virtaamaan edelleen Hyvinkään kaupungin rakentamaan hulevesiyhteyteen Vantaanjokeen.

Maarakennus- ja perustusurakassa ovat jäljellä viimeiset betonityöt, lämmitys- ja jäähdytysputkien asennukset sekä kantavan kerroksen levittäminen logistiikkakeskuksen piha-alueille. Viime vuonna Onnelassa valettiin poikkeuksellisessa 10 kuukautta kestäneessä valu-urakassa lähes 50 000 kuutiota betonia, josta lähes puolet oli vähähiilistä betonia. Kokonaisuudessaan Kreaten urakka on valmis syyskuussa 2024.

Keskon logistiikkakeskuksen putkityöt lukuina: 

  • Piha-alueiden putkia 21 200 m, kaapelinsuojaputkia 43 000 m, salaojaputkia 3 300 m, rakennusten pohjaviemäreitä lähes 1 500 m
  • Putkikoot 50–800 mm
  • Sadevesi-, jätevesi-, ja salaojakaivoja 838 kpl, betonisia kaapelikaivoja 55 kpl
  • Pumppaamoita 23 kpl
  • Tontilla 11 kpl kahden erottimen erotinjärjestelmiä, joissa virtauksensäätökaivot, hiekanerottimet, öljynerottimet ja näytteenottokaivot
  • Putkiurakan kaiken taloteknisen materiaalin toimittaja Onninen
  • Kreaten putkienasentamisessa parhaimmillaan 17 koneyksikköä ja 44 työntekijää 
  • Kreate toimii logistiikkakeskuksen maarakennus- ja perustusurakoitsijana, Kesko toteuttaa logistiikkakeskuksen rakennushankkeen projektinjohtopalveluna yhdessä Haahtelan kanssa 
Keskon logistiikkakeskuksen 42 hehtaarin tontilla Hyvinkäällä putkityöt ovat loppusuoralla. Kreaten maarakennus- ja perustusurakassa tehdään viimeisiä betonitöitä, lämmitys- ja jäähdytysputkien asennuksia sekä levitetään kantavaa kerrosta piha-alueille.
Lue seuraavaksi