Uutiset

Työkoneet

Kt 68 Pedersöre -hankkeen rakentaminen alkaa

Kahdesta hankkeesta koostuva kokonaisuus kantatien 68 rakennushanke Pedersöressä käynnistyy. Pietarsaareen johtavaa kantatietä 68 parannetaan rakentamalla Kolppiin rautatien ylikulkusilta nykyisen sillan pohjoispuolelle tiejärjestelyineen. Kantatien 68 ja valtatien 8 risteävä eritasoliittymä Edsevössä parannetaan, rakennetaan uusi Holmintien risteyssilta sekä katuyhteyksiä. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatie 8:lle ja sisämaan suuntaan.

”Työt hankealueella on aloitettu puuston poistolla. Puiden poistamisen jälkeen luodaan edellytykset varsinaisten rakennustöiden aloittamiselle. Pääurakoitsijana toimii Skanska Infra Oy. Työt alkavat kiertotiejärjestelyiden rakentamisella. Kiertoteitä tehdään sekä ajoneuvoliikenteelle että pyöräily- ja jalankulkuliikenteelle”, projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo.

Syksyn aikana on tarkoitus rakentaa kiertotiet valmiiksi ja ottaa ne käyttöön töiden edetessä. Hankealueen nykyisiä väyliä kunnostetaan kiertotieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Edsevössä parannetaan nykyistä eritasoliittymää ja rakennetaan uusi risteyssilta

Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan lokakuun lopulla Edsevössä, kantatien 68 ja valtatien 8 välille rakennettavasta rampista. Rampin rakentamisen yhteydessä aloitetaan myös meluvallin rakentaminen valtatien 8 viereen.

Työmaan alueelle tehdään myös pohjanvahvistustoimenpiteitä rakentamalla painopenkereitä. Painopenkereet ovat noin metrin korkuisia murskeesta rakennettuja valleja, jotka sijoitetaan vt 8 ja kt 68 reunoille tulevan rampin alueelle.

”Kolpin ylikulkusillan alueella työt aloitetaan massanvaihdolla syksyllä. Sillan perustusten paalutuksen ja ponttiseinän rakentamisen jälkeen päästään rakentamaan sillan telineitä ja valumuottia”, projektipäällikkö Timo Kujanpää Skanskalta kertoo.

Kt 68 Pedersöre

Kantatie 68 on Virroilta Pietarsaareen johtava tieyhteys, joka yhdistää valtatiet 23 ja 8. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren kaupungista ja satamasta valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta.

Kt 68 Pedersöre -hankkeessa rakennetaan Pedersören Kolppiin uusi rautatien ylikulkusilta, sekä parannetaan valtatien 8 ja kantatien 68 eritasoliittymä Edsevössä. Myös pyöräilyn ja jalankulun väyliä parannetaan urakan yhteydessä. Hankkeen kustannukset ovat Edsevön osalta 5,5 ja Kolpin osalta 5,2 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu lokakuussa 2022.

Lue seuraavaksi