Uutiset

Työkoneet

Hydrauliikan stipendi TTY:n opiskelijalle

Kuvassa vasemmalla on Tobias Ekfors ja oikealla Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa.

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys jakaa vuosittain viidensadan euron stipendin alan ansioituneelle opiskelijalle. Tänä vuonna stipendin sai Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Hydrauliikan ja automaation laitoksen (IHA – Intelligent Hydraulics and Automation) opiskelija Tobias Ekfors. Hän on aloittanut diplomityönsä tänä syksynä ja työ valmistuu ensi vuoden maalis-huhtikuussa. Aiheena on nesteiden ja kaasujen ominaisuudet lämpötilan ja paineen funktiona. Työ käsittelee teoriaa väliaineiden ominaisuuksista ja sitä kuinka erityyppisten väliaineiden ominaisuuksien mittaukset eroavat toisistaan. Lopputuloksena on kehitetty uusi mittausinstallaatio väliaineiden mittauksiin. Lisäksi työ käsittää mittauksia väliaineella ja tulosten analysointia.

Lue seuraavaksi