Uutiset

Työkoneet

Destia pilotoi TET-jaksoa marraskuussa

Destia pilotoi marraskuun alussa peruskoululaisille tarkoitettua Työelämään tutustumisjaksoa (TET), jossa oppilas pääsee tutustumaan infra-alaan viikoksi. Jaksosta kerätään kokemuksia, jotta infra-ala saataisiin laajemminkin mukaan TET-jaksoille. 

Destian TET-jakso järjestetään viikolla 45 yhteistyössä Helsingin Puistolan yläkoulun kanssa. TET-jakson tarkoituksena on antaa tettiläiselle kokonaiskuva työelämästä, infra-alasta ja Destian palveluista. Tettiläisten kanssa käydään läpi työelämän perusteita, infra-alan kouluttautumisvaihtoehtoja sekä pohditaan työturvallisuuden merkitystä rakennusalalla. Lisäksi Puistolan yläkoulun tettiläiset pääsevät tutustumaan Destian palveluista suunnitteluun, energiainfraan, kunnossapitoon sekä Kansalaistorin työmaalle Helsingissä.

”TETin tarkoituksena on tutustua työelämään. Työturvallisuusvaatimusten takia nuoret eivät pääse työmaalle töihin, mutta he pääsevät seuraamaan työmaiden työtä ja sanan mukaisesti tutustumaan työelämään”, kertoo Destian HRD manager Maija Kuurne.

TET-pilottia tehdään yhdessä Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Rakennusteollisuus RT pyrkii aktiivisesti panostamaan rakennusalan osaamiseen sekä tuomaan esiin uusia avauksia, jolla alan houkuttelevuutta voidaan lisätä. RT tuottaa pilottien pohjalta kattavan ohjeistuksen TETin vaatimuksista ja lainsäädännöstä sekä kokemuksia ja tietoa työnantajille. Valmiilla ohjeistuksella pyritään helpottamaan työnantajien kynnystä ottaa tettiläisiä töihin.

”Tavoitteenamme on saada infra-alan kiinnostus nuorten keskuudessa nousemaan. Kun nuorilla on kattava ja todenmukainen kuva infra-alan arjesta, se on myös luonteva vaihtoehto, kun valitaan opiskelupaikkoja. Hyvien kokemusten kautta voimme saada uusia osaajia infra-alalle”, Kuurne toivoo.

Kuvassa: Tet-harjoittelija Elina Kuurne ja työmaapäällikkö Markku Siikanen Pohjoisbaanalla.

Lue seuraavaksi