Uutiset

Yleinen

YTM-Industrialilta sammutus- sekä suodatusjärjestelmät

YTM Jylhänkangas

Kaikki ajoneuvojen ja työkoneiden kanssa työskentelevät tietävät, miten tuhoisia tulipalot voivat olla liikkuvalle kalustolle. YTM-Industrialin myyntipäällikkö Simo Jylhänkangas kertoo, että sammutusjärjestelmien nopea aktivointi on kriittisen tärkeää heti palojen syttyessä ja yrityksellä onkin tarjota monipuolinen kotimainen YTM FireStop-järjestelmä, joka on valmistettu erityisesti Suomen olosuhteet huomioiden. Kaivosteollisuudelle ja muille raskasta kalustoa käyttäville YTM-Industrialilla on tarjota tarkasti räätälöitäviä Ansul-sammutusjärjestelmiä vaativiin olosuhteisiin. Ilmanpuhtauden ohjaamoissa sekä sisätiloissa varmistavat YTM-Industrialin monipuoliset suodatinjärjestelmät.

YTM FireStop

Linja-autojen sekä työkoneiden ja -laitteiden moottoritiloissa syntyneiden tulipalojen yleisimpinä syinä ovat polttoaine- tai öljyvuodot ja sähköviat. Itse kehitetty YTM FireStop-järjestelmä soveltuu juuri näiden tehokkaaseen sammutukseen aktiivisen reagoinnin kautta ja se täysautomaattisena valvoo itse itseään myös koneiden ollessa sammutettuina. Itse järjestelmässä on joko tunnistelanka tai lämpötunnistin joka lämpötilan noustessa hälyttäviin lukemiin lähettää impulssin laitteiston älykeskukseen. Älykeskus suorittaa järjestelmän päälle kytkeytymisen ja palokohteiden päälle suihkutetaan nestemäinen AFFF-kalvovaahto, joka estää täysin hapen pääsyn palokohteeseen ja näin tyrehdyttää uhkaavan palon. Samalla vaahto jäähdyttää palokohdetta, mikä estää kytemisen ja uudelleen leimahtamisen tehokkaasti.

YTM Ansul

Esimerkiksi kaivosteollisuuden todella järeälle konekannalle YTM:llä on tarjota yhdysvaltalaisen Ansulin tehokkaita sammutusjärjestelmiä. Tämän kokoluokan koneisiin jokaisen sammutusjärjestelmä räätälöidään hyvin yksityiskohtaisesti, mikä takaa toimintavarmuuden vaativimmissakin olosuhteissa. Ansuleissa sammutusaine valitaan myös tarkoin käyttökohteen mukaisesti ja esimerkiksi FORAY-jauhe soveltuu monipuolisiin käyttöolosuhteisiin, hiilidioksidi kaivoskoneiden sähköjärjestelmien suojaamiseen ja LVS-kalvovaahto erityisen kuumiin kohteisiin, kuten turbojärjestelmiin. Sekä Ansulin että FireStop-järjestelmissä noudatetaan tiukkaa FK-107-ohjetta, jonka mukaan sammutusainetta tulee olla vähintään kolme litraa konehuoneen suojeltavaa kuutiometriä kohden ja puumurskaimissa minimi on kuusi litraa.

YTM FreshFilter

YTM-Industrial on panostanut viime vuosina runsaasti myös koneiden ohjaamoiden ylipainesuodatusjärjestelmiin sekä pakokaasusuodattimiin. Syynä tähän on tiukentuneiden työsuojelumääräysten lisäksi asiakkaiden aito huoli työntekijöiden sekä ympäristön terveydentilasta. YTM tuo maahan esimerkiksi FreshFilter -ohjaamoiden ylipainesuodatusjärjestelmiä, joiden avulla puhdistetaan ohjaamoon saapuva ilma pölystä, homeesta, asbestista sekä vaarallisista kaasuista. Järjestelmän asennuksessa kaikki ohjaamon läpivienti- ja vuotokohdat tiivistetään tarkoin, mikä takaa 100-300 Pascalin ylipaineen ohjaamossa. Ylipainejärjestelmien kysyntä on kasvanut reippaasti viime aikoina ja varsinkin biojäte- sekä kompostointilaitokset ovat hankkineet runsaasti FreshFiltereitä turvaamaan henkilökuntansa hyvinvoinnin.

YTM EHC-suodattimet

Erityisesti varastotiloissa, korjaamoissa ja vaikkapa kaivoksissa koneita on pakko käyttää runsaasti myös sisätiloissa, jolloin sekä kuljettaja että kaikki samoissa tiloissa työskentelevät altistuvat pakokaasuille. Pakokaasut sisältävät yli 40 haitalliseksi luokiteltua ainetta, joten on selvä, että niiden poissuodattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Varsinkin dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa on runsaasti vaarallisia hiukkasia ja YTM:n EHC-pakokaasusuodattimilla voidaankin poistaa 99 prosenttia haitallisista ainesosista. EHC:n valikoimassa on suodattimia sekä kiinteään asennukseen raskaisiin ajoneuvoihin, trukkeihin sekä työkoneisiin että käynnistyksissä ja siirroissa käytettäviä irrotettavia vaihtoehtoja joka kokoluokan ajoneuvoihin.

Simo Jylhänkangas kertoo, että YTM-Industrialin tuotteiden sekä palveluiden toimivuuden ja luotettavuuden takaa yrityksen taustalla toimivan Indutrade-konsernin 150 yrityksen tuoma vankka osaaminen ja monipuolisuus. Indutradella on toimintaa 25 maassa ja se työllistää yli 3400 alan ammattilaista. Suomessa YTM-Industrialin asiakkaiden tyytyväisyys varmistetaan itsenäisistä partnereista koostuvan kattavan palveluverkoston avulla. Tällä hetkellä toimipisteitä on jo yli kymmenen kautta maan ja jatkuvan koulutuksen kautta nopeasti kasvavan verkoston ammattitaito säilyy varmuudella YTM-Industrialin vaatimalla korkealla tasolla.

Lue seuraavaksi