Uutiset

Yleinen

Ruiskutuskausi käsillä

Kasvinsuojelussa tärkeää on oikeiden johtopäätösten tekemistä. Torjuntakynnyksen ylittyminen pitäisi johtaa konkreettiaan eli ruiskutukseen oikealla torjunta-aineella oikeaan aikaan.

Jos kasvukaudella tulee vastaan haasteellisia tilanteita kasvinsuojelussa, kannattaa soittaa asiantuntijalle. Tuotteiden maahantuojilta on saatavilla luotettavaa tietoa tankkiseoksien toimivuudesta ja tehoaineiden tehosta tietyissä olosuhteissa, koska vuosien varrella on karttunut kokemusta.

Jotkut toki pohtivat, pitääkö kasvinsuojelua tehdä, siis peltoa lääkitä. Eikö selvittäisi ilman kasvinsuojelua? Yksittäisen haitallisen kasviyksilön, tuhoeläimen tai kasvin, joka on saanut taudin, torjuntaa ei toki kannata tehdä. Kyse on lähinnä taloudellisesta menetyksestä, joka satoa odottaa, jollei kasvinsuojelua tehdä tarkoituksenmukaisesti, kuten lääkkeenottoa sairautta vastaan. Harva muuten kyseenalaistaa lääkkeet, joita haetaan apteekista sairautta vastaan. Ehkä pitäisikin puhua peltolääkkeistä. Nämä eivät kuitenkaan ole apteekkitavaroina tunnettuja lääkelakien tarkoittamia lääkkeitä.

Valmistele huolella

Kun kasvinsuojelua lähdetään valmistelemaan, pitää huolehtia kalusto kuntoon. Toivottavasti viime syksynä kasvinsuojeluruiskun herkin osa eli pumppu on saatu suojaan pakkaselta tai pumppuun on laitettu glykolit sisään, jolloin pumppu on ehjä. Pumpun öljymäärä kannattaa tarkistaa ennen pumpun ensimmäistä pyöräytystä samoin paineentasaajan ilmanpaine.
Suotavaa olisi ollut ottaa myös suuttimet talveksi lämpimään, koska jäätyvä vesitippa suuttimessa rikkoo sen. Suuttimet kuluvat käytössä ja joka tapauksessa ruiskun huollon yhteydessä ennen ruiskutuskauden alkua on oiva hetki vaihtaa uudet suuttimet. Tällöin voidaan olla varmoja, että suuttimet toimivat alusta lähtien kuten niiden pitää toimia.
Suuttimien haritus on normaalisti 9 astetta ja tuo pitäisi asettaa tarkasti tulkkiavaimen kanssa.

Kun kaikki osat on saatu paikalleen, ruisku päällisin puolin puhtaaksi ja vettä tankkiin voidaan ruiskun toiminta testata ensin vedellä. Tarkista myös, että säiliön vyöt ovat kireällä, jotta säiliö pysyy tiukasti rungossa kiinni.

Suunnittele ruiskutus

Kun suunnitellaan ruiskutusta, tavoitellaan tiettyä nestemäärää hehtaarille, joka kuljettaa tehoaineen kasvustoon. Missä tahdissa nestettä sitten hehtaarille itse ruiskutuksessa toimitetaan, riippuu suutintyypistä, ruiskutuspaineesta ja ajonopeudesta. Ruiskutusolosuhteet on otettava huomioon, kun edellisiä pohditaan. Ne ovat osaltaan toisiinsa vaikuttavia ”suureita”, joidenka vaikutusta kannattaa tutkia kasvinsuojeluruiskun ohjeen kanssa, koska siellä on taulukot, millä arvoilla haluttuun lopputulokseen litraa/hehtaari päästään.

Suutintyypin valintaan on syytä perehtyä ammattitaitoisen myyjän kanssa. Erityyppisiä suuttimia pitäisi olla ruiskuttajalla varastossa, koska olosuhteet ja ruiskutustavoitteet vaihtuvat. Esimerkiksi maavaikutteisilla tehoaineilla ja ruiskutuskeleillä, jolloin on riski tuulikulkeutumista, voidaan käyttää ilma-avusteisia suuttimia. Pisarat ovat tällöin isompia ja vähemmän herkkiä kulkeutumaan tuulella.

Nestemäärää ylläpidettävä

Käytettävä nestemäärä vaikuttaa merkittävästi ruiskutussaavutukseen, etenkin jos vettä joudutaan hakemaan kaukaa. Käyttöohjeissa suositeltuja nestemääriä ei pitäisi alittaa, koska vain riittävällä nestemäärällä saavutetaan tasainen ruiskutustulos. Neste, vesi kun on torjunta-aineen kantoaine kasvustoon.

Nestemäärää voidaan alentaa, kun olosuhteet ovat hyvät ja kasvustossa on esimerkiksi kosteutta omasta takaa, eikä ruiskutettava kasvusto ole stressaantunutta. Pitkään jatkuneen poutakauden jälkeen, kun kasvit ovat stressaantuneita, ei ohjeissa mainittua pienempää nestemäärää pitäisi alittaa.  ”Tiukka” seos on stressiä lisäävä. Jos käytetään alhaisia nestemääriä, jossain vaiheessa seurauksena on alentunut ruiskutusteho tai vioitukset kasvustossa, etenkin perinteisellä ruiskukalustolla.

Ruiskutuspaine vaikuttaa pisarakokoon siten, että korkeammalla paineella pisarat ovat pienempiä. Kun tavoitteena on suuri peitto, tarvitaan pieniä pisaroita, jotka taas ovat herkkiä tuulikulkeumalle. Tällöin käytetään suutinta, joka tekee pientä pisaraa, lasketaan hieman ruiskutuspuomia suositellusta 50 sentistä ruisku­tuskohteeseen ja valitaan mahdollisimman optimaalinen ruiskutusaika.

Tuulettomin ja ruiskutuksen kannalta paras ruiskutusaika on yleensä auringon laskettua, jolloin myös polttovaikutukset ovat minimissään. Yleensä optimi on aamuyöllä.

Puomisto kovilla

Ajonopeus vaikuttaa merkittävästi ruiskutussaavutukseen. Ajonopeuden kasvaessa, pitää myös ruiskutusta tekevän hoksottimien olla kunnossa, eikä muuhun kuin ruiskutustyöhön pitäisi kiinnittää huomiota. Epätasaisilla pelloilla ajonopeutta on pudotettava, jotta kuljettaja pysyy penkillä, eivätkä puomin päät kuoki maata.

Kun kasvinsuojeluruiskua hankitaan, on puomiston vakauteen syytä kiinnittää erityistä huomiota. Puomiston toiminta, luonteva taittuminen esteitä, kuten sähköpylväitä ohitettaessa, vakaus epätasaisella pellolla sivu- ja pystysuunnassa vaikuttavat yksittäisenä tekijänä merkittävästi ruiskutustulokseen ja levitystasaisuuteen.  Puomiston ongelmat korostuvat ajonopeuden kasvaessa. Pientenkin epätasaisuuksien aiheuttamat heilahdusvaikutukset lisääntyvät, mitä leveämmät puomit ovat.

Laskelmat pahviin täyttöpaikalle

Yksi ruiskutustyötä illan hämärtyessä helpottava yksityiskohta on vaikka iso pahvi, ruiskutussuunnitelma tankkauspaikalla. Pahviin kirjoitetaan etukäteen, mihin vesimäärään tiettyjä torjunta-aineita lisätään ja mihin tankillinen on tarkoitus ruiskuttaa. Etenkin, jos lohkoja ja torjunta-aineita on useampia ja tietyille lohkoille seosta täydennetään, on ruiskutuksen kuluessa helppo tarkistaa, mitä on tehty. Etukäteen tehdyt laskelmat helpottavat myös vajaiden tankillisten torjunta-ainemäärien täyttöä.

Hanki apulaitteet

Kun kasvinsuojeluruiskun suuttimet ovat kunnossa, puomin päiden väli ruiskutetaan 100 %:lla levitystasaisuudella. Seuraavaa työleveys jatkuu siitä 100 %:sena, jos ruiskulinjat limittyvät oikein. Jollei limitys ole tapahtunut oikein seurauksena on karrikoidusti 0 % ruiskutus, jos jää hauki tai 200 % ruiskutus, jos ruiskutetaan päällekkäin. Molemmissa tapauksissa on tapahtunut jokin kummallisuus. Perusvaihtoehtoja on kolme; on ruiskutettu pellon muodosta johtuvaa kiilaa, kierretty estettä tai tehty virhe.

Virheen aiheuttaja voi olla kuljettajan tekemä valinta väärästä ajolinjasta, joka johtuu tiedon puutteesta tai vahingosta. Vahinko on inhimillistä, mutta tiedon puutteeseen sen sijaan voidaan vaikuttaa kalustovalinnoilla, jotka tuovat kuljettajalle lisää tietoa.
Kun viljeltävästä tuotteesta ei saa korkeampaa hintaa, on ehkä syytä keskittyä siihen, että käytetyistä panoksista saadaan paras hyöty. Kun lähes poikkeuksetta silmämääräisesti ajamalla ruiskutetaan päällekkäin, kannattaa panostaa apuvälineisiin, jolla päällekkäin ruiskutus vältetään.

Tuplaruiskutuksessa kerätään ylimääräisiä kustannuksia. Ruiskuttamatta alueita taas ei pitäisi jättää, koska ne ovat rikkakasvien, tautien ja tuhoeläinten leviämispaikkoja.

Huolellinen kylvö palkitaan

Kasvinsuojelun onnistuminen on osaltaan seurausta onnistuneista kylvöistä. Kylvämättömät tai orastumattomat paikat täyttyvät kasvukauden mittaan rikkaruohoista, joten kylvämätöntä paikkaa ei tahallaan kannata jättää. Lähes poikkeuksetta kasvinsuojeluruiskutus kannattaa tehdä tarkasti kylvön suuntaan samoja reittejä kuin on kylvettykin. Kun kylvörivin päästä on löydetty oikea ura, jota kulkea, kylvöriviä seuraamalla päästään juuri oikeaan paikkaan pellon toisella reunalla.

Onnistuneen ruiskutuksen apuvälineitä ovat kylvön yhteydessä tehtävät ruiskutus­urat, jotka säilyvät koko kasvukauden ja ovat ”aina valmiina”. Tällöin ruiskun työleveys pitää olla kylvökoneen työleveyden kerrannainen. Ruiskutusurien teko tälle satokaudelle on toki jo kylvetyillä pelloilla myöhäistä, jos niitä sinne ei ole vielä tehty.
Vielä ei ole kuitenkaan myöhäistä hankkia vaahtomerkkauslaitetta. Sen ongelma on hiemankin tuulinen sää. Vaahtomerkintälaitteen jättämää vaahtolinjaa ei sitä paitsi ainakaan kaarteessa ole helppo seurata, kun silmän on vaikea seurata linjaa, joka on vaikka 12 metrin puomilla 6 metriä kuljettajasta sivussa.

Oikeastaan suositeltavin hankittava apuväline on GPS-ajo-opastin. Mittatarkkuuden rajoissa sen avulla pystyy ruiskuttamaan, vaikka kylväjä olisi ollut epäjohdonmukainen. Automaattiohjaus ja automatiikka ruiskun lohkojen käytössä ovat mielenkiintoisia ominaisuuksia ja jollei niitä hankkisikaan heti, kannattaa varmistaa, että laite on päivitettävissä myöhemmin niiden käyttöön. Automaattiohjaus ja lohkojen automaattinen ohjaus ovat ominaisuuksia, joista ei luovuta sen jälkeen kun ne on hankittu.

Ajo-opastin on kätevä myös lannoitteen levittämisessä. Lautastyppisissä levittimissä ei ole puomia, mihin vaahtomerkitsimen voisi kiinnittää. Etenkään nurmien lannoituksissa ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa, jolla tarkkuutta saadaan lannoitukseen helposti lisää. Mitä leveämpi työleveys lannoituksessa on, sitä herkemmin ajolinjat limittyvät liikaa ja nurmi kasvaa epätasaisesti, koska ravinnemäärät vaihtelevat.

1000 litran kontit käyttöön

Jos vesihuoltoa ruiskutuksessa halutaan helpottaa, yksi keino on viedä sopiviin paikkoihin pellon laitaan 1000 litran vesikontteja kuormalavojen päälle. Puhdistetut kontit täytetään vesivaunulla noin viikkoa ennen oletettua ruiskutusta, jolloin käytössä on huuhteluvesi ja lämmennyt ruiskutusvesi pellon laidassa vesitäydennyksiin.

Liikuteltava vesivaunu on myös suositeltava vaihtoehto, jos käytössä on kuljettaja vesivaunulle. Kun vesivaunun kuljettaja hoitaa myös ruiskun tankkauksen, ruiskuttajan ei tarvitse lähteä ohjaamosta ollenkaan pois ruiskutuksen aikana ja riski ”välillä varusteiden riisumisesta” pienenee.

Traktorin ohjaamon aktiivihiilisuodatin ei ole ohjeiden mukainen kemikaalisuodatin, joten myös ruiskutustraktorin ohjaamossa pitäisi käyttää asian mukaista, ohjeissa mainittua hengityssuodatinta. Kemikaaleja kulkeutuu ilmanvaihdon kautta mutta etenkin saappaissa helposti myös ohjaamoon.

Muista huuhtelu

Kasvinsuojeluruiskun puhdistaminen tehoainetta vaihdettaessa tai lopetettaessa ruiskutus on kätevä tehdä pellolla. Tehoaine lasketaan peltoon, minne sitä on juuri levitetty. Kun säiliön huuhtelua tehdään, huuhtelu on syytä tehdä useaan kertaan ja päästää välillä tehoainetta sisältävä säiliö ja putkisto mahdollisimman tyhjäksi. Vasta useampi huuhtelukerta, vaikka vähemmällä vedellä, alentaa pitoisuudet säiliössä nopeasti kohtalaisiksi.
Erityisen huolellinen huuhtelussa ja pesussa kannattaa olla, kun vaihdetaan viljoilta ristikukkaisten rikkakasviruiskutuksiin. Viljoilla käytettävät rikkakasvien tuhoamiseen tarkoitetut tehoaineet tuhoavat ristikukkaisten kasvuston.

Mieti torjuntakynnys

Kasvinsuojelu ei ole rutiinityö vaan taustalla pitäisi olla pohdinta siitä, kannattaako ruiskutus tehdä eli onko torjuntakynnys ylitetty. Ennen ruiskutustyöhön lähtemistä, kannattaa työ miettiä etukäteen ajolinjat, jotta ruiskutustyö olisi sujuvaa.

Jokainen yksittäinen asia vaikuttaa kasvinsuojeluruiskutuksen onnistumiseen. Kaikki asiat kannattaa siis laittaa ennen ruiskutuskauden alkua kuntoon, koska ruiskun kanssa pellon reunassa torjunta-aine tankissa, pitäisi keskittyä vain ruiskuttamiseen.

Lue seuraavaksi