Uutiset

Yleinen

Maksuaikojen lyhennys suunnitteilla

Oikeusministeriössä valmistellaan ehdotusta yritysten välisten maksuaikojen lyhentämisestä. Suomen Yrittäjien mukaan muutos olisi erittäin tervetullut. Nyt ylipitkät maksuajat ovat ajaneet pienyrityksiä taloudellisiin vaikeuksiin.

Oikeusministeriö kertoi tänään, että ministeriössä valmistellaan ehdotusta kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain muuttamisesta. Tarkoitus olisi muuttaa lakia siten, että maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää.

Ministeriön mukaan asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus valmistella siten, että se voidaan viimeistään saattaa seuraavan kevään 2015 eduskuntavaaleissa valittavan eduskunnan käsiteltäväksi.

— Tämä on erittäin tervetullut muutos. Asiaa olisi tärkeä kiirehtiä niin, että hallituksen esitys ehdittäisiin antaa nykyiselle eduskunnalle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Suomen Yrittäjät teki loppuvuodesta 2013 oikeusministeriölle aloitteen maksuehtolain muuttamisesta niin, että kaupallisten sopimusten maksuajat saisivat olla korkeintaan 30 päivää. Samoihin aikoihin eduskunnassa tehtiin suunnilleen samansisältöinen lakialoite. Sen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa.

— Sääntely olisi edelleen sopimuksenvaraista, ei pakottavaa. Se kuitenkin oletettavasti ohjaisi käytäntöä niin, 30 päivää koettaisiin normaaliksi enimmäismaksuajaksi, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Vaikutukset varmistettava

Pk-yritykset vastaavat yli 60 prosentista yksityisen sektorin työpaikoista, joten niiden maksuvalmiuden tukeminen myös lainsäädäntötoimilla Järventauksen mukaan erittäin perusteltua.

— Muutoksen vaikutuksia tulee seurata ja varmistaa se, että sääntelyllä on toivotut vaikutukset. On pidettävä mielessä myös mahdollisuus sääntelyn tiukentamiseen jatkossa, jos vaikutusten seuranta sitä edellyttää.

Taustaa: Pitkät maksuajat ajavat pienyrityksiä talousvaikeuksiin

Yritysten väliset maksuajat ovat venyneet kohtuuttomiksi. Viime syksyn Pk-yritysbarometrissa 44 prosenttia vastaajista kertoi, että oli joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuajan. Näistä lähes viidennes oli joutunut hyväksymään 60 päivän maksuajan ja 36 prosenttia yli 60 päivän maksuajan. Valtaosa maksuaikoja koskeviin kyselyihin vastanneista yrittäjistä ei ole ollut tyytyväisiä nykyiseen maksuaikojen sääntelyyn, vaan on halunnut muutosta.

Kun pk-yritys ei saa ajoissa maksua toimittamastaan palvelusta tai tuotteesta, se joutuu helposti itse vaikeuksiin, kun maksua odottavan yrityksen pitää löytää korvaavaa käyttöpääomarahoitusta. Pitkä maksuaika johtaa usein myös siihen, että arvonlisävero on tilitettävä ennen kuin yritys on itse saanut suorituksen.  Jo tämä voi pakottaa hakemaan väliaikaista rahoitusta. Pahimmillaan yritys ei saa lyhytaikaista käyttöpääomarahoitusta, ja se joutuu maksuvaikeuksiin.

Pitkien maksuaikojen aiheuttamat kustannukset heijastuvat hyödykkeiden hintoihin, mikä puolestaan heikentää yritysten kilpailukykyä. Kohtuullisten maksuehtojen varmistaminen lisää rahan kiertonopeutta yhteiskunnassa. 

TP

Lue seuraavaksi