Uutiset

Yleinen

Luomuasetuksen uudistus eteni neuvostossa

Maatalous- ja kalastusneuvosto sopi Luxemburgissa tänään pidetyssä kokouksessaan kannastaan luomuasetuksen uudistamiseksi. Suomea kokouksessa edustanut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää hyvänä, että luomuasetuksen uudistamisessa päästiin eteenpäin. Neuvoston kanta eli yleisnäkemys on kuitenkin vasta ensimmäinen vaihe, ja neuvotteluja jatketaan syksyllä Euroopan parlamentin kanssa.

Neuvoston yleisnäkemys noudattaa luonnonmukaisen tuotannon periaatetta, jonka mukaan valvonta perustuu tuotantotavan eikä lopputuotteen tarkastuksiin. Neuvoston hyväksymä kompromissiesitys säilyttää tuotantovaatimukset pääpiirteissään nykyisellään. Samalla mahdollistetaan luonnonmukaisen tuotannon riskiperusteinen valvonta. Ministeri Tiilikainen pitää tärkeänä, että hallinnollista taakkaa saadaan mm. riskiperusteisen valvonnan kautta kevennettyä. Kuluttajan luottamus luomutuotteisiin säilytetään ja turvataan luomutuotannon kasvumahdollisuudet pitkäjänteisesti.

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli myös komission tiedonannosta vuoden 2016 kalastusmahdollisuuksista. Ministeri Tiilikainen totesi, että Suomi kannattaa komission tiedonannossa olevaa lähestymistapaa, joka perustuu tieteellisen neuvon noudattamiseen ja kalakantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamiseen. Lisäksi ministeri Tiilikainen korosti, että Selkämeren silakkakantaa koskevat kalastusmahdollisuudet tulee vahvistaa uusimman tieteellisen neuvon perusteella.

Komissio esitteli neuvostolle myös kertomuksensa ruuan alkuperän ilmoittamisesta ja asiasta käytiin ensimmäinen keskustelu. Alkuperämerkintöihin palataan myöhemmin syksyllä.

Lue seuraavaksi