Uutiset

Yleinen

Kovametallitappien oikea valinta tehostaa tien hoitoa

80-luvulla koettiin myös erittäin hankalia ja liikenteelle haitallisia ns. “polannetalvia”, jotka tekivät tien pinnan uraiseksi. Kovan ja jäisen polanteen tasaaminen ei enää onnistunutkaan totutulla tavalla perinteisillä tieterillä. Kovametallitappiterien käyttö alkoi yleistyä, koska se osoittautui parhaaksi menetelmäksi kovan ja jäisen polanteen tasauksessa.

Uudet lukittuvat tappimallit sora- ja polanneteille

Nykyisessä ilmastossa ”polannetalvet” ovat jo harvinaisia ja tappiterän käyttöön on kiinnitettävä erityishuomiota. Voimakkaasti vaihtelevat keliolosuhteet vaikeuttavat käytettävien tappimallien valintaa. Arctic Machine Oy on tuonut markkinoille vaihtelevien keliolosuhteiden tappimallit, jotka hyödyntävät tappiterärungon lukitusuran.

Tien pinnan epätasaisuus ja laitteeseen kohdistuva tärinä asettavat tappien kiinnipysymiselle haasteita. Uusissa tappimalleissa on kiinnipysyminen varmistettu tappiterärunkoon lukittuvalla liukulaakerilla. Leveän ja massiivisen kovametallitapin rungossa on enemmän materiaalia, joka vaikuttaa työjäljen puhtauteen ja tapin kulutuskestävyyteen. Kapeassa tapissa on koneistettu laippa, joka suojaa tappirunkoa. Uudet tappimallit soveltuvat tienhoitotöihin ympäri vuoden erilaisiin keliolosuhteisiin. Uusia tappimalleja on jo saatavana Arctic Machine Oy:ltä.

Lisätietoja: www.arcticmachine.com

Lue seuraavaksi