Uutiset

Yleinen

FMG:ltä uusi alaterä

FMG:n tuotteiden myyntikanavana on Agco Suomi ja Valtran toimipisteet eli käytännössä kaikki alaterät sovitetaan Valtraan. Muutama alaterä on toki sovitettu Fendtiin. Tämä merkkiuskollisuus antaa tuotesuunnittelulle mahdollisuuden tehdä juuri tiettyyn traktoriin sopivat tuotteet, jolloin eri traktorimerkkien kesken ei tarvitse tehdä kompromisseja. Uudessa alaterässä on paneuduttu sovittamiseen ja lopputuloksena on alaterä, joka toimii, mutta josta ei ole haittaa käyttökauden ulkopuolella.

FMG:n alaterän teräsrunko on vankka ja järeä. Se kiinnitetään edestä etukuormainkiinnikkeeseen välirunkoon ja takasiltaan. Ohjainkotelo kiinnitetään alaterän runkoon. Alaterä on pikakiinnitteinen ja se saadaan irti ja kiinni noin puolessa tunnissa.
– Alaterän nopea irrotus helpottaa traktorin monipuolista ”seka”käyttöä, kun pelkkä alaterän kiinnitysrunko ei syö traktorin maavaraa eikä lisää traktorin leveyttä, toimitusjohtaja Markku Lappalainen FMG:ltä kertoo. Kiinnitystä helpottavat kiinnityskartiot. Suuri osa asiakkaista kuitenkin haluaa ottaa terän irti, jotta traktori on käyttökelpoinen vielä esimerkiksi metsätöissä.

Tarvittava vakiona

FMG:n uudessa alaterässä on kaikki tarvittava vakiona eli alaterän normaalit toiminnot. Terä kääntyy 20 astetta nykyisillä Valtran rengastuksilla. Vakiona ovat myös hydrauliset jatkot, joilla työleveyttä kasvatetaan 2580 millistä 3180 milliin. Lisävarusteena ovat saatavilla normaalien syvyydensäätösylinterien lisäksi sylinterit, jotka tunnistavat terän kaltevuusasennon. Asentosylintereille voidaan myöhemmin tuotantoon tulevissa malleissa asettaa haluttu kaltevuus vaikka %-lukuna, joka hoitaa automaattisesti halutun kaltevuuden tiehen.

– Toiminnot pelaavat alaterän omalla hydrauliikalla, johon vain tuotto tulee traktorilta. Kaikki proportionaalilohkot ja sähköpurkki ovat samassa kotelossa. Ohjaus perustuu Isobus- väylätekniikkaan, Mark­ku kertoo.
Alaterän ohjaus on myös laitettu kokonaan uusiksi ja alaterällä on kyynärnojassa oma integroitu näyttö, josta näkyy, missä asennossa terä on. Näytöltä näkyy eri kieliversiona myös se, mikä muuttuu, kun joysticillä ohjataan alaterää. Tämä helpottaa alaterän käyttöä etenkin alkuun. Kaikki alaterän ohjaukseen tarvittavat komennot tehdään joysticillä ja näytöltä.

Asennukset Iisalmessa

Alateräpaketti painaa kokonaisuudessaan 910 kiloa ja paketti asennetaan Iisalmessa. Alaterään on mahdollista asentaa myös keskusvoitelu ja suunnitteilla on GPS-paketti. Toimitukset alkavat tammikuussa 2013.

FMG:lle ISO 9001 laatusertifikaatti

FMG:lle on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti. Se tarkoittaa dokumentoitua toimintaa ja toiminnanohjausta, jota myös seurataan säännöllisesti.
– Moni ehkä pohtii, että kauhoja, harjalaitteita, perävaunuja ja alateriä saadaan tehtyä ilman sertifikaattejakin, mutta olen ainakin omasta puolestani sitä mieltä, että tärkeämpää kuin itse sertifikaatti on oman toiminnan kuvaukset ja niiden ymmärtäminen, Markku muistuttaa.
– Kun omaa toimintaa miettii, joutuu pohtimaan toimintojen tarpeellisuutta ja ainakin sitä, ettei mitään tehdä kahteen kertaan. Kun oma toiminta on hiottua, saa myös loppuasiakas tuotteensa juuri sellaisena oikeaan aikaan, kun se on tilattukin, Markku perustelee. Teollisen toiminnan perusedellytys on, että kaikki on selvää, Markku jatkaa.
Kun omat nykyiset toimintatavat on kuvattu, voidaan lähteä miettimään mitä voidaan tehdä paremmin. Käytännössä se tarkoittaa vaikka liiketoiminnan hiomista alihankkijoiden kanssa, jolloin puolivalmista tavaraa ei seiso turhaan etukäteen varastossa. Kun vain oikeita komponentteja on varastossa oikeaan aikaan ja vältetään tavaran turhaa siirtelyä, saadaan myös asiakastoimituksia nopeutettua.

Uudistuksia tehtaalla

FMG:n tuotantotilat eivät ole hetkeen kasvaneet, mutta tehtaalla on tehty uudistuksia. Materiaalivirtaa on hiottu, jolloin tavaraa ei käsitellä turhaan. Toisaalta olosuhteita tehdä töitä on parannettu. Valaistusta on parannettu ja nostureita on uusittu. Hitsauspaikkoja on uudistettu ja esimerkiksi sermit ja verhot on vaihdettu, jolloin hitsaustyö ei häiritse muita.

Tehdasta on suunniteltu laitettavaksi osittain kahteen vuoroon, jotta etenkin sesonkituotteita saadaan markkinoille. Maalaamon kapasiteettia on tarkoitus nostaa, koska nykyjärjestelyillä maalaamo rajoittaa herkästi tuotantoa. Kuivausratoja muutetaan, jotta koko kuivauskapasiteetti saadaan hyödynnettyä. Tuotantoon on palkattu juuri uusi hitsari ja työntekijä, joka maalaa ja asentaa. Nyt FMG:llä on töissä 22 henkilöä.

www.fmg.fi
www.valtra.fi

Lue seuraavaksi