Uutiset

Yleinen

Akkuvinkit kylmään vuodenaikaan

Akkuvinkkejä kylmään vuodenaikaan.

Tiedätkö, missä kunnossa ajoneuvosi akku on? Suurin osa kuljettajista ei kiinnitä huomiota akkuun, jollei se lakkaa toimimasta. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun moottori ei enää käynnisty, voi olla liian myöhäistä tehdä yksinkertainen huolto. Kuljettajat voivat kuitenkin helposti valmistella ajoneuvojensa akkuja talvikuukausia varten. Tässä Varta-akkuja edustavan Johnson Controlsin ohjeisiin perustuvia vinkkejä kylmälle vuodenajalle.

Käynnistysongelmien välttäminen

Puhtaus on puoli ruokaa. On tärkeää puhdistaa akun kansi ja navat antistaattisella liinalla. Kosteus ja likaa lisäävät akun itsepurkautumista. Navat pitää olla puhtaat ja kaapeliliitokset kunnolla kiristetty, ettei ylimenovastus heikennä käynnistettävyyttä.

Akku pitää testata säännöllisesti. Akkutarkastusta voi kysyä korjaamoilta. Usein ne tarjoavat jopa ilmaisia akkutarkastuksia.

Jotta akku latautuisi paremmin, käytä moottoria pidempiä aikoja, koska lyhyissä ajoissa akku ei pysty latautumaan kokonaan. Latausta heikentää sähkölaitteiden käyttö etenkin tyhjäkäynnillä. Webasto-tyyppisen lämmittimen käytössä nyrkkisääntönä on, että ajoaika pitäisi olla vähintään yhtä pitkä kuin lämmitysaika, että akku ehtii lataantua. Myös akun virranvastaanottokyky kylmässä on rajallinen.

Käynnistysavun antaminen

Molempien ajoneuvojen akut tulee olla samaa jännitettä. Varmista asia akussa olevasta merkinnästä. Älä yritä antaa käynnistysapua 12 V:n sähköjärjestelmällä olevalle ajoneuvolle kuorma-autolla, jonka sähköjärjestelmä on 24 V, tai päinvastoin – akku saattaa räjähtää.

Huomaa, että on tärkeää noudattaa ajoneuvovalmistajan ohjeita, jotka löytyvät käyttöohjeesta. Jos valmistaja on varustanut ajoneuvon erityisellä plus- tai miinuskaapelisisääntulolla, sitä tulee käyttää.

Virta täytyy ensin sammuttaa molemmista ajoneuvoista, apua antavasta ja käynnistettävästä ajoneuvosta. Avustavan auton on hyvä olla käynyt normaalilämpöiseksi, että se käynnityy avustamien jälkeen helposti.

Käynnistyskaapelit on liitettävä oikeassa järjestyksessä. Apukäynnistyskaapelit kytketään siten, että ensin punainen liitetään tyhjentyneen akun plusnapaan ja sitten toinen pää toisen akun plusnapaan. Musta kaapeli liitetään virtaa antavan akun miinusnapaan ja toinen pää käynnistettävän ajoneuvon runkoon. Muistetaan vrmistaa, että kaapelit eivät ole lähellä tuuletinta tai tuulettimen hihnaa.

Kaapeleiden kytkemisen jälkeen käynnistetään apua antavan ajoneuvon moottori ja annetaan sen käydä muutama minuutti, että tyhjentynyt akku alkaa ottaa virtaa vastaan. Avustavan ajoneuvon moottori kannattaa sammuttaa ennen hyytyneen ajoneuvon käynnistystä, jolloin jännitteen notkahtaminen ei pääse tekemään ongelmia avustavaan ajoneuvoon.

Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota kaapelit päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä ne liitettiin.

Akun vaihtaminen

Aiemmin oli melko helppoa vaihtaa akku itse. Nykyään ajoneuvojen monimutkaiset sähköjärjestelmät tukevat kasvavia ajomukavuus-, viihde- ja ympäristötekniikan vaatimuksia, kuten Start-Stop. Usein tarvitaan erikoistyökaluja ja -osaamista, jotta akku voidaan vaihtaa oikein. Monissa ajoneuvoissa täytyy esimerkiksi rekisteröidä uusi akku järjestelmään vaihdon jälkeen, mikä voi olla monimutkaista. Jos akun ja ajoneuvon tietokonejärjestelmän välisessä sähköpiirissä on katkos, ajoneuvon ohjainyksiköistä ja viihdejärjestelmistä voi kadota tietoja. Elektronisia komponentteja, kuten radio ja ikkunat, voidaan joutua ohjelmoimaan uudestaan.

Usein haaste auton akun vaihtamisessa itse on sen sijainnin paikantaminen ajoneuvossa. Se voi olla konepellin alla tai piilotettuna tavaratilaan.

Helpota akun vaihtoa viemällä auto korjaamolle tai sertifioituun huoltoliikkeeseen. Autojen ja akkujen asiantuntijat tietävät myös, mikä akku sopii parhaiten kyseiseen ajoneuvoon.

Koska ajoneuvo-omistajien tarpeet ja vaatimukset ympäri maailmaa muuttuvat jatkuvasti, Johnson Controls tarjoaa Varta-akkuvalikoiman, joka kattaa kaikki ajoneuvomallit.

JK

Lue seuraavaksi