Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusia tuulia Hiabilta

HIab huolto Raisio

Panostus huoltoon ja koulutukseen kasvaa entisestään

Kuormankäsittelyratkaisujen jättiläinen Hiab toimii asiakaslähtöisesti ja kentän ääntä jatkuvasti kuunnellen. Viime aikoina esille tulleita toiveita ovat olleet huoltoaikojen parempi joustavuus sekä ammatinharjoittamiseen vaadittavien direktiivikoulutusten järjestäminen. Raisiossa laitettiin nopeasti pyörät pyörimään ja nyt kumpaankin haasteeseen vastataan Hiabin tutuilla toimintatavoilla.

  Hiabin tuoteperheen asiakaskunta koostuu kovan luokan tieliikenteen ammattilaisista, joiden aikataulut ovat tarkoin suunniteltuja yritystoiminnan sujuvuuden takaamiseksi. Tästä johtuen on luonnollista, että mahdolliset huolto- tai korjaustyöt halutaan toteuttaa rauhallisimpina aikoina. Lokakuusta lähtien Hiabin asennus- ja huoltopalvelut ovatkin palvelleet Raisiossa maanantaista torstaihin aamun puoli seitsemästä aina iltayhdeksään saakka ja perjantaisin puoli neljään asti.

 Joustavuutta palveluun

Huoltopäällikkö Mika Laine kertoo, että uudistus on otettu tyytyväisyydellä vastaan ja ilta-ajat ovat olleet erittäin kysyttyjä. ”Esimerkiksi jakelutyössä käytettävälle kalustolle ilta-ajat soveltuvat mainiosti, sillä ajoneuvot ovat seuraavana aamuna jälleen valmiina töihin”, kertoo Laine. ”Aukiolouudistus koskee ainakin näin aluksi Raision toimipistettä, mutta myös Porvoon toimipisteessä joustavuutta on kehitetty ja asiakaspalvelun saama palaute on ollut hyvin positiivista”, jatkaa Laine. Raisiossa asiakkaita palvelee kuuden henkilön ammattitaitoinen henkilökunta ja Porvoossa miehitys on tällä hetkellä neljän henkilön kokoinen, mutta uudistusten jälkeen työn­tekijöiden määrä tulee kasvamaan aikaa myöten. ”Tällä hetkellä erityisesti elektroniikkatöiden osuus on voimakkaassa kasvussa ja alan tuntevia työntekijöitä saadaan lähinnä oman koulutuksen kautta”, jatkaa Laine.

 Direktiivikoulutukset alan ammattilaisille

Tieliikenteen kuormankäsittely on erittäin vaativaa työtä ja sekä tekniikan että turvallisuuden osalta alan toimijoilta vaaditaan paljon. Hiab Suomessa on aina panostettu koulutukseen ja nyt myös asiakkaille tarjotaan arvokasta lisäpalvelua, kun Hiabin direktiivikoulutukset ovat pääsemässä kunnolla vauhtiin. Hiabilla on valmiina Moffet ja Multiliftin direktiivikoulutuspaketti ja tulossa myös loput tuotelinjat. Hiab sai viime vuonna Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta luvan kuorma- sekä linja-autonkuljettajien jatkokoulutukseen ja hyväksytyn koulutusohjelman mukaisia kursseja on järjestetty siitä lähtien kiihtyvällä tahdilla. Koulutuspäällikkö Veli-Matti Sahakoski kertoo esimerkiksi työturvakorttikurssien olevan hyvin pitkälle räätälöitävissä asiakkaan aikataulun ja koulutusten painotusten mukaisesti. ”Koulutuksissa käydään tarkoin läpi laitteiden turvallinen käyttö ja hyvin paljon käytetään käytännön esimerkkejä, jotka selventävät tilanteita kaikkein parhaiten”, kertoo Sahakoski. ”Tällä hetkellä olemme järjestäneet ammattipätevyyskoulutusta tarpeiden mukaan ja kurssiemme kautta on jo runsaslukuinen alan ammattilaisten määrä saanut tarvittavaa lisätietoa, jonka avulla he pystyvät hyödyntämään ammattitaitoaan ja laitteistojaan mahdollisimman tehokkaasti”, jatkaa Sahakoski.

Koulutukset ovat olleet myös kurssien opettajille hyvin palkitsevia, sillä Hiabin asiakaskunta on hyvin mukana alan kehityksessä ja myös muutoksiin sekä kiristyviin vaatimuksiin suhtaudutaan yleensä ymmärtävästi. ”Esimerkiksi kuormausnostureita käyttävät ovat hyvin kiinnostuneita alan muutoksista ja he ymmärtävät alalla vaadittavan asiantuntemuksen tärkeyden. Hiabilla koulutus sisäistetään osaksi palvelun kokonaispakettia, joka antaa asiakkaille runsaasti lisä­arvoa ja tämän vuoksi myös kurssien hinnoittelu on pidetty maltillisena”, korostaa Sahakoski.

 Huoltoverkosto kehityksessä mukana

Hiabilla myös oman, koko maan kattavan huoltoverkoston kehitykseen kiinnitetään jatkuvasti tarkoin huomiota. Teknisen palvelun päällikkö Antti Häikiö kertoo jatkuvan koulutuksen olevan Hiabille kunnia-asian ja erityisesti kehittyvän elektroniikkapuolen osaamiseen kiinnitetään erityishuomiota. ”Järjestämme yrityksen jokaiselle tuotelinjalle tiiviitä erityiskoulutuksia, joissa tiukan rastikoulutuksen avulla käydään kokonaisvaltaisesti kaikki tuotteet, painopisteen ollessa laitteistojen käytössä sekä vikadiagnostiikassa”, kertoo Häikiö. ”Nykyaikana ajoneuvot ja lisälaitteet ovat yhä kovemmassa käytössä ja seisonta-ajat ovat entistä lyhyempiä. Tämän johdosta myös huoltojen ja korjausten vasteaikojen täytyy olla entistä lyhyempiä ja esimerkiksi vikojen analysointien tulee tapahtua nopeasti. Nykyään viat korjataan yhä useammin komponentteja vaihtamalla, sillä massakomponenttien aikana tämä on edullisempaa kuin perinteinen korjaustyö”, jatkaa Häikiö. ”Jatkuvan koulutuksen kautta saamme huoltopisteisiimme ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa, jonka osaamisen taso vastaa Hiabin sille asettamia korkeita standardeja, päättää Häikiö.

Lue seuraavaksi