Uutiset

Kuljetuskalusto

Uudistettu Puolustusvoimien kuljettajakoulutus tuo paljon hyötyä nuorten siviilielämään

Esimerkiksi 1/2009 saapumiserästä kuljettajaksi koulutettavia oli noin 13 prosenttia. Esimerkiksi Kaartin Jääkärirykmentissä Helsingissä koulutetaan vuosittain 2 000 varusmiestä, joista 180 kouluttautui raskaan kaluston kuljettajiksi. Karjalan Prikaatissa, joka on Suomen toiseksi suurin varuskunta, koulutetaan vuosittain 3 600 varusmiestä, joista raskaan kaluston kuljettajiksi kouluttautuu 650.

Kuljettajille annetaan ajokorttikoulutuksen lisäksi EU-direktiivin määrittämä perustason ammattipätevyyskoulutus. Puolustusvoimien kuljettajakoulutus on uudistunut työelämälähtöiseen suuntaan ja muodostaa yrityksille varteenotettavan rekrytointikanavan.

Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta toivotaan apua myös tulevaan kuljettajapulaan

TTS:n keväällä 2010 julkaiseman kuljettajien koulutustarpeen selvityksen mukaan osaavia raskaan kaluston kuljettajia ei ole tällä hetkellä riittävästi saatavilla. Ammattitaitoisten kuljettajien tarve edelleen lisääntyy seuraavien vuosien aikana merkittävästi. Tähän uudistettu Puolustusvoimien kuljettajakoulutus tuo apua ja tarjoaa mielekkään vaihtoehdon ammatillisista opinnoista (logistiikan perustutkinto) valmistuville nuorille syventää ammatillista osaamista varusmiespalveluksen aikana. Palveluksen aikana hankittu osaaminen voi myös motivoida nuorta hakeutumaan jatkokoulutukseen ja kuljetus- ja logistiikka-alan ammatteihin. Saavutettu osaaminen voidaan huomioida tutkintoihin johtavissa koulutuksissa.

”Kuljettajakoulutus lähtee Puolustusvoimien tarpeesta kouluttaa sotilaskuljettajia. Monilla kuljettajakoulutuksen suorittavilla varusmiehillä on jo palvelukseen tullessaan
tavoitteena hyödyntää koulutusta myös siviilielämässä ja hakeutua kuljettajaksi. Puolustusvoimien kuljettajakoulutus antaa oikeuden harjoittaa kuljettajan ammattia ansiomielessä. Sitä kautta saa myös tarvittavan ammattipätevyyden ”, kertoo majuri Arto Purkunen Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta.

Uudet toimintamallit helpottavat uhkaavaa työvoimapulaa ja karsivat päällekkäisyyksiä

2005–2010 toteutetuissa SOKKA, PilottiSOKKA ja TyöSOKKA-hankkeissa on kehitetty uusia toimintamalleja kuljettajakoulutukseen. Hankkeiden tavoitteina on ollut löytää keinoja tukea varusmiespalveluksen ja työelämään siirtymisen välistä nivelvaihetta niin, että työllistyminen olisi entistä nopeampaa. Erityisenä painopisteenä on ollut työ-uraansa aloittavan kuljettajatutkinnon suorittamisen ja ammatillisen kasvun tukeminen yhdessä työelämän kanssa.

Uudistettu sotilaskuljettajakoulutus tarjoaa monia ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, sillä varusmiehet saavat koulutuksen, jota voivat hyödyntää myös siviilissä. Suomen elinkeinoelämälle uudesta koulutuksesta on todella paljon hyötyä, sillä se tuo helpotusta uhkaavaan työvoimapulaan ja karsii koulutusten päällekkäisyyksiä.

Kehittämishankkeessa mukana olleet koulutusorganisaatiot jatkavat työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää toimimalla kuljettajakoulutuksen tiedottamisen, yhteistyön ja rekrytoinnin tukijoina sekä yksilöllisten koulutuspolkujen mahdollistajina. Mukana hankkeissa ovat olleet Puolustusvoimien lisäksi TTS koulutus, Jyväskylän aikuisopisto, SATAEDU (Satakunnan aikuiskoulutuskeskus), Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, Lapin ammattiopisto ja JAKK. 

www.mil.fi/kuljettajakoulutus

Lue seuraavaksi