Uutiset

Kuljetuskalusto

Teiden talvihoito alkanut Uudellamaalla

Uudet alueurakoitsijat aloittivat Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa. Teiden talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa. Talven hoitotyöt jatkuvat tiestöllä 30.4.2024 saakka.

”Talvihoitokausi on jo alkanut käytännössäkin liukkauden torjunnalla eli pääteiden suolauksella”, toteaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.

Aaltosen mukaan lämpötilan sahaaminen ja vesisade aiheuttavat ongelmia.

”Ilmastonmuutoksen takia termistä talvea ei tule. Kun vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy sorateillä on kelirikkoa ja päällystetiet kärsivät ja reikiintyvät.”

Hämeenlinnan ja Hyvinkään hoitourakat vaativia

Uudet maanteiden hoitourakat aloittivat Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa 1.10.2023. Hämeenlinnassa hoitourakasta vastaa Destia Oy, joka toimi samalla alueella pääurakoitsijana jo aikaisemmin. Hyvinkäällä urakoitsijana on Pimara Oy. Toimikauden pituus on viisi vuotta.

Hämeenlinnan maanteiden hoitourakka koostuu lisäksi mm Hauhosta, Turengista, Riihimäestä ja Iittalasta. Hyvinkään maanteiden hoitourakkaan puolestaan kuuluu mm. Järvenpää, Nurmijärvi ja Loppi. Molemmat luokitellaan vaativiksi hoitourakoiksi.

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava.

Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti. Mitä enemmän tiellä on liikennettä ja mitä korkeammat nopeudet sillä on, sitä korkeammassa hoitoluokassa se on.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevat Suomen vilkkaimmat tiet ja niitä hoidetaan sen mukaisesti. 

Väylävirasto ohjeistaa ELYjä

Väylävirastolta tulee ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon, joiden mukaan tuottajavirasto ELY-keskus toimii. ELY esimerkiksi kilpailuttaa maanteiden hoitourakan urakkasopimukset ja valvoo niitä.

Uudenmaan ELYn toiminta-alueella on yksitoista maanteiden hoitourakkaa, joista jokaisesta vastaa ELYssä erikseen nimetty maanteiden hoidon projektipäällikkö. Hoitourakoitsijoilla on alkanut lokakuun alussa talvipäivystys. Päivystys tarkoittaa sitä, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.

Lue seuraavaksi