Uutiset

Kuljetuskalusto

Robottiautoille mahdollisuuksia

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut suunnitelman liikenteen älykkään automaation edistämiseksi. Suunnitelma koskee kaikkia liikennemuotoja: tie- ja raideliikennettä, ilmailua ja merenkulkua. Tavoitteena on luoda Suomeen olosuhteet, joissa automaation kehittäminen on houkuttelevaa ja lainsäädännön puolesta vaivatonta. Tämä puolestaan antaisi edellytyksiä automaatioon liittyvän liiketoiminnan kehittymiselle.

LVM:n suunnitelma liittyy myös hallituksen kärkihankkeeseen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöstä, jonka yhtenä toimenpiteenä on robotiikan edistäminen.

Älykkäässä automaatiossa kyse on robotiikasta, jossa laite tai järjestelmä kykenee yhä itsenäisempään toimintaan, havainnointiin, oppimiseen ja päätöksentekoon ohjelmistoihin yhdistettävien sensoreiden, keinoälyn ja esineiden internetin avulla.

Liikenteen automaation edistämisessä ovat keskeisiä erilaiset kokeilut. Kokeilujen avulla saadaan välttämätöntä tietoa siitä, mitkä ratkaisut ovat toimivia ja mitkä elinkelvottomia.

”Julkisen sektorin tehtävänä on luoda suosiollinen ympäristö kokeiluille. Tavoitteena on se, että liikenteen älykkään automaation ympärille syntyy uutta ja monipuolista liiketoimintaa, josta hyötyvät sekä kehittäjät, toteuttajat että käyttäjät”, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Suunnitelman mukaan lainsäädäntöä kehitetään niin, ettei se estä tai hidasta automaatiokokeiluja. Kokeiluille myönteinen sääntely edesauttaa esimerkiksi lyhyiden, nopealla varoitusajalla tehtävien projektien aloittamisen entistä halvemmalla ja helpommin.

Automaation vaatiman tieto- ja liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää Suomessa jo olemassa olevaa osaamista. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja yritysten, kuten teleoperaattoreiden ja verkkojen kehittäjien kesken. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi automaattiliikenteen vaatimien sensoreiden rakentamisessa liikenneväylille.

Suomen olosuhteet asettavat kovia vaatimuksia automaation toimivuudelle. Älykkään automaation ratkaisuja tulee ohjelman mukaan kehittää niin, että ne toimivat moitteettomasti myös Suomen arktisissa olosuhteissa. Suomi voikin toimia sekä testiympäristönä että automaattisen liikenteen edelläkävijänä.

Lue myös: Pohjatöitä robottiautolle.

Lue seuraavaksi