Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaan kuorma-autoliikenteen tienkäyttövero lausunolle

Lakiluonnoksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne maksaisi tulevaisuudessa tienkäyttöveroa, mutta sen käyttövoimavero laskisi vastaavasti. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta.

Hallitus päätti viime huhtikuun kehysriihessä raskaan liikenteen aikaperusteisen tienkäyttöveron eli vinjetin toteutuksesta. Uudistus sisältyy hallitusohjelmaan.

Valtiovarainministeriö on valmistellut kehysriihen linjausten pohjalta luonnoksen hallituksen esitykseksi tienkäyttöverosta.

Tienkäyttövero olisi 400–1 122 euroa vuodessa

Lakiluonnoksen mukaan tienkäyttöveroa kannettaisiin kuorma-autoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Vero koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää.

Veron määrä olisi 400–1 122 euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille.

Käyttövoimavero laskisi

Samalla raskailta kuorma-autoilta kannettavaa ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettaisiin mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa ja veron rakennetta muutettaisiin. Käyttövoimavero määräytyisi kuorma-auton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella sekä sen mukaan, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen.

Käyttövoimaveron alentaminen kompensoisi keskimäärin tienkäyttöverosta kotimaiselle raskaalle kuljetuskalustolle aiheutuvan verotuksen kiristymisen.

Voimaan vuonna 2021

Valtiovarainministeriö lähetti esitysluonnoksen lausuntokierrokselle maanantaina 22. lokakuuta. Lausuntoaika päättyy 6. marraskuuta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi 5. joulukuuta. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Lue seuraavaksi